مبانی نظری قدرت مدیران به همراه پرسش نامه جامع وکامل و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مبانی نظری قدرت مدیران به همراه پرسش نامه جامع وکامل و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

 

مبانی نظری قدرت مدیران و رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمان

مشخصات فایل :

1- مقاله قدرت مدیران  "  71 صفحه word"  به همراه پرسش نامه و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

2- رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمان " 21 صفحه word " به همراه پرسش نامه و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

3-دو پرسش نامه کامل و جامع با نمودار  با منبع داخلی و خارجی

فهرست مطالب

            2-1- مقدمه. 12

            2-2- قدرت... 12

            2-1- اهميت قدرت... 12

            2-2-2- تعاریف قدرت... 13

            2-2-3 قدرت در سطوح مختلف سازمان. 15

            2-2-4 منابع قدرت مديران رده مياني سازمان. 18

            2-2-5  منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان. 18

             2-2-3-2 قدرت در سطح افقي.. 20

             2-3- روابط قدرت... 20

            2-3-1 رابطه صف و ستاد. 21

             2-3-2- تشكيل دسته‌ها و ائتلاف... 22

             2-4- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون. 23

             2-5- انواع رويكردها به قدرت... 24

             2-6- راسل و قدرت: 24

             2-7- هيكس، گولت و قدرت: 26

             2-8- گالبرايت و قدرت: 27

            2-9- اتزيوني و قدرت... 28 

             2-10- منابع قدرت مدیران. 29

             2-11- انواع قدرت... 30

             2-11-1 قدرت قانونی.. 31

            2-11-2 قدرت پاداش... 32

            2-11-3 قدرت اجبار. 32

            2-11-4 قدرت تخصص.... 33

            2-11-5. قدرت مرجعیت... 33

            2-12 کارآفرینی.. 34

            2-12-1- تعریف کارآفرینی.. 35

            2-12-2- تعریف کارآفرین.. 35

            2-12-3- اهميت كارآفريني.. 37

            2-13- استراتژی‌های استقرار كارآفريني سازماني: 41

            2-14 آموزش كارآفريني.. 42

            2-15 مكاتب اقتصادي: 44

            2-15-1- مكتب سوداگري، فيزيوكراتها، کلاسیک‌ها و مارکسیست‌ها: 44

            2-15-2- مكاتب نوکلاسیک‌ها و نهائيون. 45

           2-16 مكاتب غیراقتصادی.. 45

           2-16-1- رويكرد رفتاري: 45

           2-16-2- ویژگی‌های جمعيت شناختي: 46

           2-16-3- ویژگی‌های تجربي: 46

           2-16-4- ویژگی‌های مرتبط باسابقه‌ی فرد. 47

           2-16-5- رويكرد ویژگی‌های روان‌شناختی.. 47

           2-16-6- فرصت مداري.. 51

           2-16-7- ابتكار عمل و پاسخگويي (مسئولیت) 51

           2-16-8- اصرار در حل مسئله. 51

           2-16-9- بررسي بازخورد. 52

          2-16-10- درستكاري و قابل‌اطمینان بودن. 52

           16-11-2 تحمل شكست... 52

          2-16-12- سطح بالاي انرژي.. 52

          2-16-13- فراديد (چشم‌انداز) 53

          2-17 رفتار نوع A.. 53

          2-17-1- اعتمادبه‌نفس و خوش‌بینی.. 54

          2-17-2- تشكيل تيم (گروه) 54

        2-18- خلاقيت: 54

        2-19 پیشینه تحقیق.. 56

        2-19-1 تحقیقات داخلی.. 56

        2-19-2 تحقيقات خارجي.. 58

        2-20- نتیجه گیری کلی.. 60

مقدمه:

در این فصل به ارائه موضوعاتی پیرامون مبانی نظری و ادبیات پیشینه پژوهش در حیطه‌های مرتبط یعنی منابع قدرت مدیران، ویژگی شخصیتی کارآفرینی کارکنان پرداخته می‌شود

بخشی از متن...

منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون

دو پژوهشگر به نام‌هاي جان فرنچ1 و برت رام راون2 پنج منبع قدرت را شناسايي كرده‌اند. هر يك از آن‌ها در سطوح متفاوتي قرار دارند و در برخي از موارد همه‌ي اين پنج منبع قدرت مي‌توانند در هر سطحي از سازمان وجود داشته باشند.

1-قدرت مبتني بر پاداش: بر اين اساس قرار دارد كه يك نفر مي‌تواند به فرد ديگر، به سبب اجراي دستوراتش يا تأمين شرايط خاص پاداش بدهد. اگر فردي داراي نيروهايي باشد كه بتواند امنيت زندگي شغلي و اجتماعي عده‌اي را تأمين كند و گروهي به خاطر همين ويژگي او را بپذيرند، از قدرت پاداش برخوردار است. مادام كه منابع خاص و توزيع آن در اختيار يك فرد باشد و عده‌اي به آن منابع نياز داشته باشند فرد داراي قدرت پاداش است. گرينبرگ به دو نوع قدرت كنترل پاداش اشاره كرده است.

الف- ارتباط داشتن با شغل‌هاي معتبر خاص قدرت كنترل پاداش بر ديگران را بوجود مي‌آورد. اين موضوع را با مثالي از معلم ـ دانش‌آموز تصريح مي‌كنيم. مربيان قدرت پاداش دادن به همه دانش‌آموزان را دارند تا حدي كه ممكن است به آن‌ها با نمره بالا و دادن تشويق نامه پاداش بدهند.

ب- در مورد مديران: پاداش در دسترس و احتمالاً قابل لمس مانند ارتقاء مقام و يا غير قابل لمس مانند تمجيد (ستايش) يا به رسميت شناختن زيردستان. يك سيستم پاداش سازماني بايد پاسخگوي محيط سازماني باشد، به انجام اهداف سازماني كمك كند و به فرهنگ سازماني مربوط باشد.(بطحائي،1374).

2- قدرت مبتني بر زور: بدان گونه كه فرنچ و ريون تعريف كرده‌اند بر پايه ترس و وحشت قرار دارد. مبناي زور چيزي جز ترس يا تهديد نيست. انسان در برابر ترس يا تهديد تسليم مي‌شود يا از خود سازگاري نشان مي‌دهد، چون در غير اين صورت با واكنش منفي رو به‌رو خواهد شد. در اين رابطه بايد گفت كه فرد به كتك خوردن، نقص عضو يا به مرگ تهديد مي‌شود. در مواردي هم زور به صورت تنگ كردن عرصه بر شخص است، يا اين كه او را از دسترسي به آنچه نيازهاي اوليه‌اش را تأمين مي‌كند، محروم مي‌كنند. (همان منبع).

3-قدرت قانوني: اين منبع قدرت، در رابطه با پذيرش پيروان در داشتن حق تأثيرگذاري رهبر بر آن‌هاست. قدرت قانوني در اصل اختيار و اقتدار را افاده مي‌كند. اصولاً اگر در سطوح معيني در سازمان وجود اختيار معيني پذيرفته شود (از طرف پيروان)، در اين صورت گفته مي‌شود حق درخواست‌هاي معيني از زيردستان از طرف مديراني كه در آن سطح قرار دارند پذيرفته مي‌شود. (اميركبيري، 1377).

4-قدرت مرجع و قدرت كاريزماتيك: اين منبع قدرت مستقيماً با شخصيت رهبر مربوط مي‌باشد. اساس منبع اين قدرت، شخصيت رهبر است كه بايد الهام‌بخش پيروان بوده و بتواند آرزو و اميدهاي آن‌ها را متبلور سازد. اين قدرت بيشتر مربوط به رفتارها و ويژگي‌هاي فردي رهبر مي‌باشد. جاذب بودن مدير و يا رهبر براي زيردستان، آنان را به آساني به حالت تأثيرپذيري از طرف رهبر درخواهد آورد. (همان منبع).

5-قدرت تخصص: منبع اين قدرت به تجربه و دانشي كه رهبر يا مدير داراست مربوط مي شود در اينجا باز هم درك زير دستان (پيروان) مهم مي باشد. اگرمديري با اين عنوان كه با تجربه و داراي معلومات است، معرفي شود، چنين مديري زير دستانش را خيلي راحت تحت تاثير قرار خواهد داد. پرسنل ستادي در سازمانها براي اين نوع قدرت مثال بارزي هستند. پرسنل ستادي كه داراي قدرت تخصصي بالاست. پرسنل صفي را خيلي راحت تحت تاثير قرار خواهد داد.

 

بخشی از منابع:

تحقیقات داخلی 

با استناد به یافته‌های پژوهش پورقاز (1390) درزمینه‌ی رابطه­ي بين منابع قدرت مديران با ویژگی‌های شخصيتي كارآفرينانه كاركنان آشكار شد كه:

بين منبع قدرت پاداش مديران و ویژگی‌های شخصيتي تحمل ابهام، ریسک‌پذیری، توفیق طلبی و مركز كنترل دروني كاركنان رابطه‌ی معنادار و مستقيمي وجود دارد. بنابراين، كاركناني كه مديران آن‌ها اغلب از قدرت پاداش و تشويق استفاده می‌کنند از تحمل ابهام، ریسک‌پذیری، توفیق طلبی و مركز كنترل دروني بالايي برخوردار می‌باشند.

بين منبع قدرت قانوني و قدرت تخصص مديران با ویژگی‌های شخصيتي خلاقيت و تحمل ابهام كارآفرينانه كاركنان رابطه‌ی معنادار و مستقيمي وجود دارد. لذا، كاركناني كه مديران آن‌ها از قدرت قانوني و قدرت تخصص استفاده می‌کنند از خلاقيت و تحمل ابهام بالايي برخوردار می‌باشند.

 بين منابع قدرت مرجعيت مديران با ويژگي شخصيتي خلاقيت و توفيق طلبي كاركنان رابطه‌ی معنادار و مستقيمي وجود دارد، يعني اينكه مديراني كه اغلب از قدرت مرجعيت استفاده می‌کنند كاركنانشان از خلاقيت و توفيق طلبي بالاتري برخوردار هستند.

 بين منبع قدرت اجبار مديران با ويژگي كارآفريني استقلال‌طلبی كاركنان را رابطه‌ی معنادار و مستقيمي وجود دارد، بدين معني كه كاركنان مديراني كه اغلب از قدرت اجبار استفاده می‌کنند از استقلال‌طلبی بالايي برخوردار هستند.

مطالعه ی رستگار هروکی(1388) وجود رابطه معنادار بین ویژگی های شخصیتی نیاز به موفقیت، خلاقیت، ریسک پذیری، کانون کنترل درونی و میزان کار آفرینی کتابداران و اطلاع رسانان شاغل در کتابخانه های دولتی شهر تهران را نشان می دهد. بر اساس این پژوهش، رابطه معناداری بین ویژگی های شخصیتی تحمل ابهام و میزان کارآفرینی، و رابطه معناداری بین مشخصات فردی (سابقه کار، جنسیت و میزان تحصیلات) پاسخ دهندگان وجود ندارد.

 

نتایج مطالعه جزایری و همکاران (١٣٨٥)، در زمینه بررسی روابط ساده و چندگانه ویژگی‌های شخصیت با تعهد حرفه‌ای در پرستاران برخی از بیمارستان‌های شهرستان اهواز نشان دادند که بالاترین ضریب همبستگی بین ویژگی‌های شخصیتی و دو نوع تعهد عاطفی و هنجاری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون با روش مرحله‌ای نشان داد که برونگرایی، تجربه پذیری و همسازی بیشترین نقش را در تبیین حیطه‌های سه‌گانه تعهد سازمانی ایفا می‌کند.

صفرزاده (1384) فرایند کارآفرینی سازمانی را در برگیرنده

تحقیقات خارجی

 هوارد (2004) در پژوهشي كه بر روي نمونه‌ی 450 نفري از دانش جويان انجام داد، در نظر داشت كه ویژگی‌های روان‌شناختی آن‌ها را سنجيده و تأثيرشان را بر میزان كارآفريني نمونه‌ی موردنظر بررسي نمايد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين اين ویژگی‌ها (استقلال‌طلبی، انگیزه‌ی پيشرفت، كنترل دروني، اعتمادبه‌نفس، جسارت و خلاقیت) و توانایی كارآفرين شدن رابطه مستقيمي وجود دارد.

 

ادواردز و همکاران در سال 2005 در تحقیق خود در مورد ترويج كارآفريني در دانشگاه گلاموركان از طريق یادگیری رسمي و غیررسمی توسط اين مقاله نوآوري و ابتكاري را كه دانشگاه گلامورگان اجرا، حمايت و ترویج‌شده است را موردنقد و بررسی قرار می‌دهد و هدف از اين نقد و بررسي يافتن بهترين متد از اين راه‌های خلاقانه وجديد كه مقداري جنبه‌ی ريسك دارد می‌باشد تا در آينده در برنامه‌های تحصيلي جايگزين روش‌های سنتي و ناكارآمد گردد. اين تحليل حمایت‌کننده اين عقيده است كه كمبودهاي مالي، نبودن حمايت گران مانعي بر سر اين تحقيقات می‌باشد و در سطوح پایین‌تر تحصيلي اگر حتي ازنظر مالي مشكلاتي نباشد، نبودن محيط واقعي و حقیقی كاري كه لازمه­ي کارآموزی و یا آموختن ضمن کار و عمل می‌باشد مانع نهم دیگری مقابل یادگیری در این برنامه‌ها می‌باشد.

                                                        


دریافت فایل

فایل های مشابه

دانلود الگوهای برش پنل مشبک - کد 2141 - طرح های وکتور

دانلود الگوهای برش پنل مشبک - کد 2141 - طرح های وکتور

فرمت فایلها: CDR DXF PDFدانلود, طرح, وکتور, نقشه, الگو, برش, لیزر,لیزرکات, سی ان سی, تایل, پنل, پارتیشن, دیوایدر, سپریتور, پنل مشبک, پنل دکوراتیو, جداکننده, پار

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی - جرثقیل

پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی - جرثقیل

دراین پروژهپاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی - جرثقیلدر 29 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:1-مقدمه:2-تعریف جرثقیل:3-

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی لاکتات دهیدروژناز در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی لاکتات دهیدروژناز در 20 اسلاید

لاکتات دهیدروژناز lactate dehydrogenase یا به صورت مختصر شده LDH یا LD آنزیمی است از گروه اکسیدوردوکتازها که در گیاهان، حیوانات و پروکاریوتها یافت میشود. لاکتات

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کنترل حرکتی یا کنترل جنبشی در بدن در 19 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کنترل حرکتی یا کنترل جنبشی در بدن در 19 اسلاید

کنترل جنبشی یا کنترل حرکتی (Motion control) بحث حرکت و مجموعه عواملی است که در فرایند کنترل حرکت نقش دارند. نحوه انجام حرکات موجودات و عوامل مؤثر برآن، از طریق

توضیحات بیشتر - دانلود

برنامه ساز اندروید

برنامه ساز اندروید میتوانید با برنامه ساز اندروید برنامه دلخواه خود را بسازید و در مارکت های و بازار انتشار دهید بدون هیچ گونه دانش برنامه نویسیمشکلات تلفن همرا

توضیحات بیشتر - دانلود
گونه شناسی معماری روستایی استان گلستان

گونه شناسی معماری روستایی استان گلستان

گونه شناسی معماری روستایی استان گلستان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 32 صفحهاستان گلستان را می توان از نظر اقلیم، شرایط جغرافیایی و ناهمواری ها به 4 منطقه ج

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روش هوشمند برای تشخیص رسیدن هندوانه بر اساس سیگنال های ارتعاشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روش هوشمند برای تشخیص رسیدن هندوانه بر اساس سیگنال های ارتعاشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: An intelligent procedure for watermelon ripeness detection based on vibration signalsعنوان فارسی: روش هوشمند برا

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (درس اول تا هفتم نیمسال اول)

دانلود پاورپوینت سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (درس اول تا هفتم نیمسال اول)

دانلود پاورپوینت سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (درس اول تا هفتم نیمسال اول)پاورپوینت این درس از کتاب کاملا منطبق بر کتاب درسی است. یعنی هیچ بخشی از کتاب جا نخواهد

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربرد آنالیز کیفیتی در هندوانه از طریق مدل سازی عنصر محدود برای استفاده در ارزیابی رسیدگی میوه

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربرد آنالیز کیفیتی در هندوانه از طریق مدل سازی عنصر محدود برای استفاده در ارزیابی رسیدگی میوه

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Application of modal analysis to the watermelon through finite element modeling for use in ripeness assessmentعن

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی القای جهش ها در گندم ماکارونی (دروم) با استفاده از پرتوافکنی گاما

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی القای جهش ها در گندم ماکارونی (دروم) با استفاده از پرتوافکنی گاما

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: INDUCTION OF MUTANTS IN DURUM WHEAT (TRITICUM DURUMDESF CV. SAMRA) USING GAMMA IRRADIATIONعنوان فارسی: القای جهش

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بهبود کیفیت برق (قدرت) در نیروگاه بادی متصل به شبکه با استفاده از STATCOM

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بهبود کیفیت برق (قدرت) در نیروگاه بادی متصل به شبکه با استفاده از STATCOM

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Power Quality Improvement in Wind Farm Connected to Grid Using STATCOMعنوان فارسی: بهبود کیفیت برق (قدرت) در نیر

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی درمان وزوز گوش- توضیح مقاله

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی درمان وزوز گوش- توضیح مقاله

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Tinnitus treatment – state of the artعنوان فارسی: درمان وزوز گوش- توضیح مقاله چکیده: تحقیقات درمانی و علمی

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر همکاری در زنجیره تأمین بر هم آفرینی ارزش و عملکرد شرکت های تجاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر همکاری در زنجیره تأمین بر هم آفرینی ارزش و عملکرد شرکت های تجاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Impact of Supply Chain Collaboration on Value Co-creation and Firm Performance: A Healthcare Service Sector Pers

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سوابق و پیامدهای زنجیره تأمین گردشگری پزشکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سوابق و پیامدهای زنجیره تأمین گردشگری پزشکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: The antecedents and outcomes of the medical tourism supply chainعنوان فارسی: سوابق و پیامدهای زنجیره تأمین گردشگ

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تغییرات القا شده کارباریل در تکثیر مجدد و متابولیسم حلزون های آب شیرین

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تغییرات القا شده کارباریل در تکثیر مجدد و متابولیسم حلزون های آب شیرین

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Carbaryl induced alterations in the reproduction and metabolism of freshwater snail Lymnaea acuminataعنوان فارسی

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر پلاستیک ترکیبی (کمپوست) غنی شده بر ساختار خاک، کوددهی و رشد گیاه ذرت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر پلاستیک ترکیبی (کمپوست) غنی شده بر ساختار خاک، کوددهی و رشد گیاه ذرت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Impact of Plastic Enriched Composting on Soil Structure, Fertility and Growth of Maize Plants 'عنوان فارسی: تأثی

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیستم جدید بیان گذرا برای تولید پروتئین های نوترکیب

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیستم جدید بیان گذرا برای تولید پروتئین های نوترکیب

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: A new transient expression system for large-scale production of recombinant proteins in plants based on air-brus

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت بررسی مهدکودک و مدرسه ابتدایی Niki de Saint-Phalle ،اثر Paul Le Quernec فرانسه - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی مهدکودک و مدرسه ابتدایی Niki de Saint-Phalle ،اثر Paul Le Quernec فرانسه - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی مهدکودک و مدرسه ابتدایی Niki de Saint-Phalle ،اثر Paul Le Quernec فرانسه - 46 اسلاید فهرست مطالب مقدمه مشخصات کلی مهدکودک و مدرسه ابتدایی Niki

توضیحات بیشتر - دانلود
تمپلیت پاورپوینت پزشکی

تمپلیت پاورپوینت پزشکی

تمپلیت پاورپوینت پزشکیتمپلیت پاورپوینت پزشکی با بگراندهای جذاب و زیبا و ایکون های مناسب و فونت فارسی جهت ارائه سخنرانی در سمینار ،کنفرانس، مقاله ، پایان نامه و

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت هفته نیروی انتظامی

پاورپوینت هفته نیروی انتظامی

این پاورپوینت در 18 اسلاید به شکل زیبا و منحصر به فرد طراحی و اسلاید بندی شده است د راین پاورپوینت مطالبی از تاریخچه پلیس،نیروی انتظامی در کلام رهبری،دفاع از ان

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت بررسی معماری پردیس و دانشگاه جدید TAC-SEV

پاورپوینت بررسی معماری پردیس و دانشگاه جدید TAC-SEV

پاورپوینت بررسی معماری پردیس و دانشگاه جدید TAC-SEV -اسلاید47 بخشی از مطلب پردیس جدید TAC SEV از اموال موجود کالج آمریکایی Tarsus (TAC) ساخته شده است. با توجه

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت بررسی معماری مدرسه هنر و طراحی بدالز - 33اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری مدرسه هنر و طراحی بدالز - 33اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری مدرسه هنر و طراحی بدالز - 32 اسلاید فهرست مطالب مقدمه معماری معماری مدرسه هنر و طراحی بدالز پایداری در مدرسه هنر و طراحی بدالز بافت در مد

توضیحات بیشتر - دانلود
عضو گیری برای واتساپ

عضو گیری برای واتساپ

عضوگیری برای واتساپ با خرید این پکیج میتونی برای گروه واتساپ خود در هر موقع و در هر زمان دلخواه خود برای گروه واتساپ خود یا دوستانتان عضو بسازید و در گروه های خ

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل اتوکد آبجکت درب دولنگه شیشه ای

فایل اتوکد آبجکت درب دولنگه شیشه ای

فایل اتوکدآبجکتدرب دولنگه شیشه ای- مورد استفاده برایطراحی های معماری و...این فایلشاملآبجکتدرب دولنگه شیشه ایبرای استفاده در طراحی ها می باشد.شما می توانید از ای

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم دونات -کد 6100

بک دراپ تولد تم دونات -کد 6100

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم دونات -کد 6100نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3963*5944 PIXکيفيت:300 DPIويژگي هاي فا

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم پروانه صورتی -کد 6099

بک دراپ تولد تم پروانه صورتی -کد 6099

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم پروانه صورتی -کد 6099نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3456*5184 PIXکيفيت:300 DPIويژگي

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم حیوانات جنگل-کد 6098

بک دراپ تولد تم حیوانات جنگل-کد 6098

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم حیوانات جنگل-کد 6098نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3456*5184 PIXکيفيت:300 DPIويژگي

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم آبی و صورتی-کد 6097

بک دراپ تولد تم آبی و صورتی-کد 6097

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم آبی و صورتی-کد 6097نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3217*4826 PIXکيفيت:300 DPIويژگي ه

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم شهر -کد 6096

بک دراپ تولد تم شهر -کد 6096

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم شهر -کد 6096نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3340*5010 PIXکيفيت:300 DPIويژگي هاي فايل

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم چادر کودک و دسته گل رز -کد 6095

بک دراپ تولد تم چادر کودک و دسته گل رز -کد 6095

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم چادر کودک و دسته گل رز -کد 6095نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 4104*6156 PIXکيفيت:30

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم آبی و سپید -کد 6094

بک دراپ تولد تم آبی و سپید -کد 6094

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم آبی و سپید -کد 6094نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3737*5605 PIXکيفيت:300 DPIويژگي ه

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم فیل -کد 6093

بک دراپ تولد تم فیل -کد 6093

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم فیل -کد 6093نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 4081*6122 PIXکيفيت:300 DPIويژگي هاي فايل

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم زرد و قرمز و سیاه -کد 6092

بک دراپ تولد تم زرد و قرمز و سیاه -کد 6092

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم زرد و قرمز و سیاه -کد 6092نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 4160*6240 PIXکيفيت:300 DPI

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم انبار مزرعه -کد 6091

بک دراپ تولد تم انبار مزرعه -کد 6091

مشخصات فايلنام فايل:نوع فايل:بک دبک دراپ تولد تم انبار مزرعه -کد 6091راپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3383*5075 PIXکيفيت:300 DPIويژگي

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت بررسی معماری مدرسه هنر و طراحی بدالز - 32 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری مدرسه هنر و طراحی بدالز - 32 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری مدرسه هنر و طراحی بدالز - 32 اسلاید فهرست مطالب مقدمه معماری معماری مدرسه هنر و طراحی بدالز پایداری در مدرسه هنر و طراحی بدالز بافت در مد

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم آبی و سپید و چوبی -کد 6090

بک دراپ تولد تم آبی و سپید و چوبی -کد 6090

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم آبی و سپید و چوبی -کد 6090نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3307*4961 PIXکيفيت:300 DPI

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم پسرونه -کد 6089

بک دراپ تولد تم پسرونه -کد 6089

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم پسرونه -کد 6089نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3851*5776 PIXکيفيت:300 DPIويژگي هاي ف

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم اقیانوس -کد 6088

بک دراپ تولد تم اقیانوس -کد 6088

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم اقیانوس -کد 6088نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3877*5815 PIXکيفيت:300 DPIويژگي هاي

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم بنفش و سپید -کد 6087

بک دراپ تولد تم بنفش و سپید -کد 6087

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم بنفش و سپید -کد 6087نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3881*5821 PIXکيفيت:300 DPIويژگي

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم آبنبات-کد 6086

بک دراپ تولد تم آبنبات-کد 6086

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم آبنبات-کد 6086نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3216*4824 PIXکيفيت:300 DPIويژگي هاي فا

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم دوره ژوراسیک -کد 6085

بک دراپ تولد تم دوره ژوراسیک -کد 6085

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم دوره ژوراسیک -کد 6085نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3788*5682 PIXکيفيت:300 DPIويژگي

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ آتلیه تم دیوار گل گلی -کد 6084

بک دراپ آتلیه تم دیوار گل گلی -کد 6084

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ آتلیه تم دیوار گل گلی -کد 6084نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3925*5888 PIXکيفيت:300 DPIويژگ

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم ریسه برگ و شکوفه -کد 6083

بک دراپ تولد تم ریسه برگ و شکوفه -کد 6083

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم ریسه برگ و شکوفه -کد 6083نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3343*5015 PIXکيفيت:300 DPIو

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم ساحل -کد 6082

بک دراپ تولد تم ساحل -کد 6082

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم ساحل -کد 6082نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3456*5184 PIXکيفيت:300 DPIويژگي هاي فاي

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم گلهای طبیعی -کد 6081

بک دراپ تولد تم گلهای طبیعی -کد 6081

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم گلهای طبیعی -کد 6081نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3776*5664 PIXکيفيت:300 DPIويژگي

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم حیوانات مزرعه -کد 6080

بک دراپ تولد تم حیوانات مزرعه -کد 6080

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم حیوانات مزرعه -کد 6080نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3906*5702 PIXکيفيت:300 DPIويژگ

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم تیفانی -کد 6079

بک دراپ تولد تم تیفانی -کد 6079

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم تیفانی -کد 6079نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3441*5162 PIXکيفيت:300 DPIويژگي هاي ف

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ تولد تم ساخت و ساز -کد 6078

بک دراپ تولد تم ساخت و ساز -کد 6078

مشخصات فايلنام فايل:بک دراپ تولد تم ساخت و ساز -کد 6078نوع فايل:بک دراپ،backdropپسوند فايل اصلي:JPEGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد: 3391*5087 PIXکيفيت:300 DPIويژگي ه

توضیحات بیشتر - دانلود