راهکارهای مقابله با نزاع و درگیری

راهکارهای مقابله با نزاع و درگیری

عنوان: راهکارهای مقابله با نزاع و درگیری

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 38

توجهاین تحقیق در مورد نزاع و درگیری می باشد و  به طور کامل به بررسی علل و عوامل بروز و راهکارهای مقابله و جلوگیری از این پدیده می پردازد.

مقدمه

نزاع ودرگیری یکی از نمونه های قابل ذکر نقض نظم و انضباط اجتماعی و به عنوان یک ناهنجاری است که بر اثر کارکرد نامناسب نهادهای اجتماعی نظیر؛ خانواده، آموزش، رسانه و… به وجود می‌آید، و درنهایت؛ به آسیب‌پذیری افراد منجر‌شده و بسترها‌ی انحرافی را فراهم می‌سازد. از این رو؛ درجایی که نزاع و درگیری رواج دارد می‌توان گفت یک مسئله اجتماعی وجود دارد، مسئله‌ای که باعث افتراق اجتماعی و به دنبال آن ضعف‌ اعتماد و مشارکت در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می‌شود. بررسی ها حاکی‌از این است که وقوع این پدیده به شدت رو به افزایش است، نزاع، خشونت را تشدید می‌کند. پیامد نزاع خشن‌شدن جامعه و گرایش جوانان به سوی خشونت است، برای بروز جرم باید بسترهایی وجود داشته باشد؛ بسترهای خیزش و ایجاد. این بسترها عبارتند از:( فقر در دو محور فقر مادی ) فقر فرهنگی که در ارتکاب جرائم، مؤثرتر از فقر مادی و اقتصادی است، از نگاه رفتارشناسی فقر فرهنگی عبارت است از فقر تربیت خانوادگی و تربیت اجتماعی.

با بررسی علل فرهنگی و اجتماعی نزاع و درگیری، به خوبی می‌دانیم که اساساً آسیب‌های اجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است که بنیان‌های جامعه را به طور جدی تهدید می‌کند و مانع تحقق نیازمندی‌ها و تقاضاهای افراد کثیری می‌شود.

به نظر می‌رسد آسیب اجتماعی وقتی به وجود می آید که نهادهای تنظیم‌کننده روابط بین افراد با شکست روبه‌رو شده و دچار تزلزل شوند که نتیجه آن شکل‌گیری شکاف‌های عمیق بین افراد است؛ در چنین وضعیتی قوانین تنظیم‌کننده رابط انسان‌ها مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرد و متزلزل می‌شوند، چراکه قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است.

عمده‌ترین آسیب‌های اجتماعی در جامعه امروز شامل اعتیاد، نزاع و درگیری، سرقت، قتل، خودکشی، فرار، تکدی و جرایم مالی است؛ از این رو، این گونه آسیب‌ها در نظر آسیب شناسان اجتماعی دارای اهمیت و اولویت در مطالعه و پژوهش و اقدام اجتماعی قرار دارد.

در این میان نزاع و درگیری یکی از آسیب‌های اجتماعی است که در استان میزان وقوع بالایی دارد به طوری‌که نزاع و درگیری یکی از بیشترین جرایمی است که نیروی انتظامی برای وقوع آن در صحنه حضور می‌یابد به طوری‌که یکی از اولویت‌های نیروی انتظامی استان در امر مبارزه و پیشگیری محسوب می‌شود.

نزاع و پرخاشگری به‌عنوان یکی از مسائل اجتماعی در حوزه کجروی و انحرافات محسوب می‌شود که علاوه بر ایجاد فضای آکنده از خشم و نفرت، امنیت انسان ها را نیز از جنبه های گوناگون تهدید می‌کند، که به نظر می رسد این امر باید مورد آسیب شناسی جدی و کنکاش دقیق قرار گیرد.

واقعیت این است که با وجود توسعه زندگی شهری افزایش و تراکم جمعیت ،وجودمحرک های عصبی  و بعضا متضاد افزایش کشمکش ها و فشارهای روانی ضرورت تعامل و مواجهه  با افراد گوناگون و حتی نا شناس ،وجود مشکلات و دشواریهای تحصیلی و شغلی ،معیشتی ،ضعف قوای جسمی و… همه و همه از جمله مواردی هستند که خواسته یا نا خواسته در زندگی فردی و اجتماعی افراد وجود دارد و می تواند عامل منشا بروز رفتارهای پرخاشگرانه که منجر به نزاع درگیری شود اما آنچه قابل تامل و توجه است برای مقابله با عوارض به دو نکته باید توجه نمود.

الف:پیشگیری از شکل گرفتن بسترهایی که رفتار پرخاشگرانه را به  وجود می آورند.

ب:مدیریت رفتار پرخاشگرانه توسط افراد

آثار و تبعات نزاع ودرگیری به ویژه به شکل ضرب و شتم تنها به ایجاد اختلال در ارتباطات درون فردی محدود نمی شودو با شدت بیشتری روابط بین فردی را در سطح خانواده و جامعه تحت تاثیر قرار می دهد این وضعیت در یک سیکل مخرب و پیش رونده  بنیانهای ارتباطات تعالی فرد را با اطرافیان دچار تزلزل و چالش جدی می کند.

در پیشگیری از هر جرمی از جمله این جرم ،استفاده از توان یک سازمان به تنهای نمی تواند کافی و مطلوب باشد. برای کاستن شدت وفراوانی هر معضل اجتماعی ،باید فرد جامعه احساس تکلیف و مسولیت نماید و دست به کار شود باید اخلاق نیکو، برخورد احترام آمیز و سعه صدر گسترش یابد ،‌باید مردم با عمق وجود احساس کنند که با عفو و مدارا می توان از خیلی از درگیری ها و نزاع ها ،جلو گیری کردو باآموزش مهارت های زندگی  و یاد گیری مسائلی  مانند خونسردی ،متانت ،تامل ،تفکر و افزایش آستانه تحمل افراد می توان نرخ نزاع و درگیری را در سطح جامعه کاهش داد.شاید همه مردم قدرت شناخت کافی از مشکل یا معضل را نداشته باشند و یا نتوانند از راه کار های مناسب و سنجیده استفاده کنند اما گروه های مرجعی چون روحانیت ، مربیان قرآن مدیران مدارس و هر گروهی که ارتباط مستقیم با آحاد جامعه دارد ،این توانایی را دارند و میتوانند در شناساندن علل بروز معضل و راه های پیشگیری را به مردم نشان دهند و در پیشگیری از جرائم بخصوص ضرب و جرح موثر واقع شوند.برای موفقیت در هر کاری با ید آموزش های لازم هر چند بصورت غیر رسمی به مخاطبان اصلی که مردم هستند ارائه کرد و نباید انتظار داشت با یک بار طرح و توضیح مشکل ،آن معضل حل شود با ید در نظر گرفت که تکرار و صرف وقت زیاد لازمه کمک به نهادینه شدن یک ویژگی فرهنگی است.

با شناسایی عوامل پرخاشگری و کنترل آنها می توان میزان گرایش به نزاع را کاهش داد . باید تلاش کرد از طریق برنامه ریزی در زمینه های مختلف افراد جامعه تجربه ای از نزاع نداشته باشند با این کار میتوان میزان نزاع را کاهش داد. از طریق نهاد ها و سازمانهای مربوط تلاش این باشد که میزان بیسوادی را کاملاً کاهش داد و این امر می تواند تا حد زیادی گرایش به نزاع را در جامعه کاهش دهد. با توجه به اینکه در این خصوص تنها به کنترل اجتماعی توجه شده اما تأثیر کنترل نهادی در کاهش این مسأله نفی نمی شود. لذا متناسب با نتایج نیاز است که توجه جدی به ابعاد کنترل اجتماعی شود که مشتمل بر ۱) وابستگی ۲) تعهد ۳) درگیری ۴) اعتقاد می باشد. که تقویت هر کدام از این عناصر در ارتباط با سازمانهای مختلف می باشد. از جمله رسانه ها، نهاد آموزش و پرورش، خصوصاً کانون خانواده که سلول اجتماع محسوب می شود این موارد ذکر شده و سایر نهاد ها و سازمان ها مسئولیت خطیری در جهت کنترل اجتماعی افراد جامعه دارند تا از این طریق بتوان میزان گرایش به نزاع را کاهش داد.

فهرست مطالب

مقدمه
دلایل وقوع نزاع های خیابانی
عمده دلایل فرهنگی و اجتماعی نزاع های خیابانی
دلایل وقوع نزاع های خیابانی از منظر جامعه‌شناسی
راههای کاهش و پیشگیری از نزاع خیابانی
راهکارهای مقابله با اعتیاد و استعمال مواد مخدر
راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی
کاهش معنویت از دلایل وجود آسیب‌های اجتماعی
تهاجم فرهنگی دشمن عاملی در افزایش آسیب‌های اجتماعی
کاهش آسیب‌های اجتماعی همراهی مردم را می‌طلبد
تغییر مطالبات دختران و مسؤولیت‌پذیری پسران عامل افزایش سن ازدواج
پیشنهادات
الف. اقدامات پیشگیرانه
ب. راهکارهای شناسایی مشکلات نوجوان و جوانان
ج. وظایف خانواده
د. وظایف سایر نهادها
راهكارهاي پيشگيري از سرقت نوجوانان
تاثير خانواده بر شخصيت نوجوانان بزهكار
روش هاي اصلاح و درمان سرقت كودكان بزهكار


دریافت فایل

فایل های مشابه

پاورپوینت انبار داده

پاورپوینت انبار داده

انبار داده ( Data warehousing) چیست ؟مراحل و نحوه ایجاد انبار داده در سازمانویژگی های اصلی داده های انبار دادهسیستم های انبار دادهطراحی انبار داده هاانبار داده

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

خطر حسابرسیخطر کنترلبرآورد اولیه از خطر کنترل طبق جدولشناخت اولیه سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیهشناخت سیستم های حسابداری و کنترل داخلی و برآورد خطر کنترل (نها

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت ماشین های میکرومیلینگ

پاورپوینت ماشین های میکرومیلینگ

محاسن میکرومیلینگفرآنیدهای میکرومیلینگمقدمهمعرفی میکرومیلینگکابردهای میکرومیلینگماشین ابزارهای مینیاتورشدهنمایش فیلمجمع بندیقسمت های مختلف یک دستگاه میکرومیلنما

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پاورپوینت امنیت و حریم خصوصی در رایانش ابری

دانلود پاورپوینت امنیت و حریم خصوصی در رایانش ابریتعداد اسلاید: 14دارای گرافیک زیبا و مطالب خوببا توجه به اينكه كه محاسبات ابري مزيت هاي بالقوه اي دارد و بسياري

توضیحات بیشتر - دانلود
فرمولاسیون مایع ظرفشویی بسیار غلیظ (پریل)

فرمولاسیون مایع ظرفشویی بسیار غلیظ (پریل)

فرمولاسیون مایع ظرفشویی بسیار غلیظمانند پریلاین فرمولاسیون دارای غلضت و کف دهی بسیار بالایی است و در عین حال شویندگی و اکتیو بسیار قوی و پر قدرتی دارد.این فرمول

توضیحات بیشتر - دانلود
فرمول مایع ظرفشویی درخشان کننده و از بین برنده بوی بد ظروف

فرمول مایع ظرفشویی درخشان کننده و از بین برنده بوی بد ظروف

فرمولاسیون مایع ظرفشویی درخشان کننده و از بین برنده بوی بد ظروفمانند دورتو و فینیشاین فرمولاسیون علاوه براز بین بردن کلیه چربی و لکه ها و آلودگی های ظروف قادر ا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت معماری جین جیکوب

پاورپوینت معماری جین جیکوب

دانلود پاورپوینت با عنوان، معماری جین جیکوببخشی از ایـن پاورپوینت :مقدمهجین بوتزنر که پس از ازدواج نام شوهرش را بر خود نهاد در چهارم ماه مه 1916 در ایالت پنسیلو

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت نماز در آیین زرتشت

پاورپوینت نماز در آیین زرتشت

موضوع تحقیق: نماز در آیین زرتشتفایل: پاورپوینت 17 اسلاید توجه:قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو(save)کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید.فهرست ف

توضیحات بیشتر - دانلود
شبیه سازی مقاله سیستم تعلیق دوجناقه در سیمولینک متلب

شبیه سازی مقاله سیستم تعلیق دوجناقه در سیمولینک متلب

عنوان مقاله به انگلیسیModeling, Analysis and PID Controller Implementation on Double WishboneSuspension Using SimMechanics and Simulink است که ترجمه آن پیاده سا

توضیحات بیشتر - دانلود
تکسچر نقشه ایران با بافت کهنه و قدیمی

تکسچر نقشه ایران با بافت کهنه و قدیمی

عکس نقشه قدیمی نقشه ایرانیه فایل گرافیکی فوق العاده زیباست در فرمت عکس کهمناسب استفاده در انواع پروژه های گرافیکی هست.عکس نقشه ای که خواهی داشتکیفیت بسیار خوبی

توضیحات بیشتر - دانلود
من آن شب سیاهم

من آن شب سیاهم

متن این اثر عبارت "من آن شب سیاهم" است که بخشی از یکی از اشعر مولانا می باشد .شما می توانید این پوستر را بعد از خریدبه عنوان پروفایل ، پس زمینه یا ... استفاده ی

توضیحات بیشتر - دانلود
تکسچر نقشه جهان با بافت کهنه و قدیمی

تکسچر نقشه جهان با بافت کهنه و قدیمی

عکس نقشه قدیمی نقشه جهانیه فایل گرافیکی فوق العاده زیباست در فرمت عکس کهمناسب استفاده در انواع پروژه های گرافیکی هست.عکس نقشه ای که خواهی داشتکیفیت بسیار خوبی د

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - گریدر

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - گریدر

در این پروژهپاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - گریدردر 66 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر وشکل و جدول و نمودار طبق موارد زیر بیان شده است:1- تع

توضیحات بیشتر - دانلود
بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

شما می توانید این پوستر را بعد از خریدبه عنوان پروفایل ، پس زمینه استفاده یا آنرا برای دوستانتان ارسال کنید. همچنین میتوانید آنرا چاپ کرده و برای تزیین از آن اس

توضیحات بیشتر - دانلود

مالیات بر گردشگری در کشورهای در حال توسعه

یک فضای سرمایهگذاری خوب برای گردشگری که به وسیله یک رژیم مالیاتی سالم پیریزی شده باشد، میتواند نقش محوری در استراتژی رشد و توسعه حکومت داشته باشد. هنوز در بسیار

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پارک ملی گلستان در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پارک ملی گلستان در 20 اسلاید

پارک ملی گلستان یا جنگل گلستان، منطقه حفاظت شدهای در شرق استان گلستان و غرب استان خراسان شمالی است. این منطقه قدیمیترین پارک ملی زیبای ثبت شده در کشور ایران و پ

توضیحات بیشتر - دانلود
کارت ویزیت آموزشگاه زبان آبی

کارت ویزیت آموزشگاه زبان آبی

طرح کارت ویزیت مناسب برای یک موسسه آموزشگاه زیان های خارجهطرح کاملا مخصوص چاپ در سایز استاندارد و رنگ استانداردطرح لایه بازفایل فتوشاپکد رنگ چاپیسایز استاندارد

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر لس آنجلس در 32 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر لس آنجلس در 32 اسلاید

لس آنجلس(انگلیسی: Los Angeles، با تلفظ: [lɒs ˈændʒəˌlɪs]،اسپانیایی[los ˈaŋxeles]) بزرگترین شهرایالت کالیفرنیایایالات متحده آمریکاو دومین شهر پرجمعیت ایالا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور بنین در 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور بنین در 28 اسلاید

بنینبا نام رسمیجمهوری بنین(بهفرانسوی:République du Bénin) کشوری است واقع در غرب آفریقا. نام پیشین این کشورداهومیبودهاست. پایتخت آنپورتو نووواست ام

توضیحات بیشتر - دانلود
شیوه های اقناع تبلیغ

شیوه های اقناع تبلیغ

عنوان:شیوه های اقناع تبلیغقالب بندی:WORDتعداد صفحات:24در این تحقیقبه شیوه های اقناع تبلیغپرداخته شده و به طور کاملانواع این روش ها را بررسی می نماید.مقدمهتبلیغ

توضیحات بیشتر - دانلود
خط تولید چیپس

خط تولید چیپس

عنوان:خط تولید چیپسقالب بندی:WORDتعداد صفحات:18این تحقیقدر چیپسبودهو مراحل کامل تولید آن را در کارخانه مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق به دانشجویان رشته هایصن

توضیحات بیشتر - دانلود
نکات آموزشی و روش تدریس آهن ربای من، علوم اول

نکات آموزشی و روش تدریس آهن ربای من، علوم اول

دانش آموزان با به کار بردن مهارت های مشاهده، طبقه بندی و جمع آوری اطلاعات خواص آهن ربا را تجربه کرده و می توانند موارد استفاده از آهن ربا را در زندگی روزمره فهر

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN15

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN15

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN15قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN14

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN14

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN14قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN13

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN13

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN13قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN12

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN12

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN12قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN11

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN11

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN11قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرا

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-J5007-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-J5007-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-J5007-EMMC DUMPدامپ هارد سامسونگ SAMSUNG J5007EMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: SAMSUNG- SM-J5007رایت با باکس های پروگرام هارد

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-T280-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-T280-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-T280-EMMC DUMPدامپ هارد سامسونگ SAMSUNG T280EMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: SAMSUNG- SM-T280رایت با باکس های پروگرام هارد (UF

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-J111F-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-J111F-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-J111F-EMMC DUMPدامپ هارد سامسونگ SAMSUNG J111FEMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: SAMSUNG- SM-J111Fرایت با باکس های پروگرام هارد

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود رام میزو Meizu16s اندروید 9.0

دانلود رام میزو Meizu16s اندروید 9.0

دانلود رام میزو Meizu16s اندروید 9.0درباره شرکتمیزو-Meizu(بهانگلیسی:Meizu) سال ۲۰۰۳ دراسکاتلندتأسیسشد و هماکنون با بیش از دو هزار کارمند در زمینه ساختتلفنهای هم

توضیحات بیشتر - دانلود

اختصاصات آنالیتیکال تستهای تیروئید PPT

نام محصول:پاورپوینت طراحی درمانگاه عمومیفرمت:PPTحجم: 1.4 مگابایتتعداد اسلاید:33زبان:فارسیسال گردآوری:98فهرست عناوین :اعتبارسنجی و روند کنترل يك روش آزمايش بررسی

توضیحات بیشتر - دانلود

الکتروفورز

این محصول حاوی یک فایل پاور پوینت جامع و کامل در مورد الکتروفورز می باشد که در حدود 60 اسلاید و بصورت حرفه ای تهیه شده است. این پاور برای ارائه در سمینلرهای مخت

توضیحات بیشتر - دانلود
قالب پاورپوینت پزشکی  و پرستاری

قالب پاورپوینت پزشکی و پرستاری

قالب پاورپوینت پزشکی و پرستاریقالب پاورپوینت پزشکی با بگراندهای جذاب و زیبا و ایکون های مناسب و فونت فارسی جهت ارائه سخنرانی در سمینار ،کنفرانس، مقاله ، پایان ن

توضیحات بیشتر - دانلود

مقاله فارسی مروری بر اینترنت اشیا در شکل گیری شهرهای هوشمند

مقاله فارسی مروری بر اینترنت اشیا در شکل گیری شهرهای هوشمند برگرفته از جدیدترین مقالات خارجیچکیده :يکي از فناوري هاي نو و آينده محور، اينترنت اشياست که در حال ح

توضیحات بیشتر - دانلود
فیلم آموزشی برگزاری آزمون تستی وتشریحی باقابلیت ارسال پاسخنامه تستی وتشریحی

فیلم آموزشی برگزاری آزمون تستی وتشریحی باقابلیت ارسال پاسخنامه تستی وتشریحی

ساده ترین وکامل ترین روش برگزاری آزمونهای تستی وتشریحی باقابلیت ارسال پاسخنامه های تستی وتشریحی .واقعا کاراساتید ، دبیران ومدیران وهمه کسانی که دربرگزاری آزمونه

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت لقاح مصنوعی

پاورپوینت لقاح مصنوعی

این پاورپوینت در 28 اسلاید به شکل زیبا و منحصر به فرد در قالب خاص طراحی و اسلاید بندی شده است در این پاورپوینت مطالبی ازبارداری با روش لقاح مصنوعی و تولد فرزندی

توضیحات بیشتر - دانلود
پوستر گرامیداشت هفته بسیج

پوستر گرامیداشت هفته بسیج

طرح پوستر مناسبتی گرامیداشت هفته بسیج بصورت لایه باز در ابعاد 30*66 سانتی متر و رزولیشن ۳۰۰ dpi و فرمت PSD طراحی گردیده است. کیفیت بالای این بنر(پوستر) این امکا

توضیحات بیشتر - دانلود
شناخت و مدیریت حیات وحش

شناخت و مدیریت حیات وحش

عنوان: شناخت و مدیریت حیات وحشقالب بندی:WORDتعداد صفحه:84این تحقیقدر موردشناخت و مدیریت حیات وحش می باشد و بهطور کامل بهبررسیحیات وحش و شیوه های مدیرین آن می پر

توضیحات بیشتر - دانلود
شرطی سازی کلاسیک

شرطی سازی کلاسیک

عنوان:شرطی سازی کلاسیکقالب بندی: WORDتعداد صفحه:27این تحقیقدر موردشرطی سازی کلاسیکمی باشد و این نظریه را مورد بررسی جامع قرار می دهد. اینتحقیق به دانشجویان رشته

توضیحات بیشتر - دانلود
سیمای یهود و تورات در قرآن

سیمای یهود و تورات در قرآن

عنوان:سیمای یهود و تورات در قرآنقالب بندی:WORDتعداد صفحات:24توجه:در این تحقیق به صورت تخصصی بهبررسی سیمای دین یهود و تورات در قرآن پرداخته می شود.چکیده:قوم بنی

توضیحات بیشتر - دانلود
سبک شعری آزاد

سبک شعری آزاد

عنوان:سبک شعری آزادقالب بندی:WORDتعداد صفحات:29اینتحقیق در موردسبک شعری آزاد می باشد و به بررسی تاریخچه و ویژگی های این سبک شعری می پردازد.مقدمهمنظور از قالب یک

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور ماداگاسکار در 39 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور ماداگاسکار در 39 اسلاید

ماداگاسکار(بهفرانسوی:Madagascar) با نام رسمیجمهوری ماداگاسکار(بهفرانسوی:République de Madagascar)کشوری جزیرهایواقع دراقیانوس هند، در کنارشرقسواحلجنوب آفر

توضیحات بیشتر - دانلود
تعریف هوش و انواع هوش

تعریف هوش و انواع هوش

عنوان:تعریف هوش و انواع هوشقالب بندی:WORDتعداد صفحات:31این تحقیقدر مورد هوش می باشد و به طور کاملبه تعریف، انواع و ویژگی های هوش می پردازد. این تحقیق به دانشجوی

توضیحات بیشتر - دانلود
تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع

عنوان:تحصیل مال از طریق نامشروعقالب بندی:WORDتعداد صفحات:30این تحقیق در موردتحصیل مال از طریق نامشروعبودهو به طور کامل بهبررسی این موضوع می پردازد.این تحقیق به

توضیحات بیشتر - دانلود
قالب آماده پریمیر پرو Digital Slideshow اسلایدشو با موضوع دیجیتالی

قالب آماده پریمیر پرو Digital Slideshow اسلایدشو با موضوع دیجیتالی

قالب آماده پریمیر پرو Digital Slideshow اسلایدشو دیجیتالی برای معرفی موضوعات علمیسازگار با پریمیر CC و بالاتربدون نیاز به پلاگیندارای راهنمای آموزشیتنظیمات آسان

توضیحات بیشتر - دانلود
تکنیک­های بازیافت زباله ­های الکترونیکی

تکنیک­های بازیافت زباله ­های الکترونیکی

انواع تکنیک های بایفات زباله های الکترونیکی بصورت جامع و کامل در قالب یک فایل ورد ارائه شده است که قابل استفاده در سمینارهای کلاسی را دارا می باشد.زباله بازیافت

توضیحات بیشتر - دانلود
محلول ضد عفونی کننده سطوح

محلول ضد عفونی کننده سطوح

فرمولاسیونمحلول ضد عفونی کننده سطوحیکنوع ضدعفونی کننده سطوح می باشد.الکل موجود در سنتایزر تأثیرزیادی برای از بین بردن میکروبها دارد.این فرمولاسیون توسط مهندسین

توضیحات بیشتر - دانلود