مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت

عنوان: مسئولیت مدنی دولت

قالب بندی: WORD

تعداد صفحه: 22

این تحقیق در مورد مسئولیت مدنی دولت می باشد که پس از تعریف مسئولیت مدنی، به انواع و نقش آن ها در جامعه می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های مدیریت، حقوق، اقتصاد ، حسابداری و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

مقدمه

مسئوليت اسم مصدراست و از مصدر سوال گرفته شده و سوال به معني پرسيدن، در خواست كردن و باز خواست كردن مي باشد كه از اين سه معني معني سوم بيشتر به گفتار ما ارتباط دارد. مسئوليت گونه هاي مختلفي دارد كه مهمترين آنها مسئوليت اخلاق و مسئوليت قانوني است. مسئوليت خود شامل مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني مي باشد. مسئوليت اخلاقي در صورتي حاصل مي شود كه اسنان مرتكب گناه مي شود و مسئول اخلاق كسي است كه در مقابل خدا يا وجدان خود احساس مسئوليت كند. اما در مورد مسئوليت قانوني موضوع فرق مي كند قواعد حقوقي هدفي جزء تنظيم روابط انسانها در اجتماع ندارند و مسئوليت قانوني بدون وجود خسارت و زيان افراد يا جامعه تحقق پيدا نمي كند. البته نبايد تصور كرد كه قواعد حقوقي از اصول اخلاقي دور مانده بلكه برعكس قانون گذاران سعي مي كنند كه در زمينه مسئوليت قانوني مترجم اصول اخلاقي باشند و اصول مذكور را در تدوين قانون رعايت كنند.

مسئولیت مدنی چیست؟

مسئوليت مدني عبارت است از تعمد و التزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد و اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسئول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد.

درباره پايه و مبناي مسئوليت مدني نظريه هاي گوناگوني وجود دارد: 1- نظريه تقصير: بنابراين نظريه شخص وقتي مسئوول است كه در انجام اعمال خود تقصير يا خطايي شده باشد. تقصير چيست؟ قانون مدني ايران در ماده 953 تقصير را شامل تعدي و تفريط مي داند بدين معني كه ترك عمل كه موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ غير لازم تفريط ناميده مي شود و تعدي عبارت است كه تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال يا حتي ديگري. بر پايه تعريف قانوني مذكور، تقصير در برگيرنده تخلف از تعهد و التزام قانوني يا قرار داد و يا تجاوز يك شخص به حقوق شخص ديگري بر خلاف متعارف است و مي توان گفت كه تقصير عبارتست از عمل خلاف حق كه يك شخص نسبت به شخص ديگري انجام ميدهد. بنابراين نظريه، زيان ديده و قتي مي تواند به حق خود برسد كه ثابت نمايد عامل زيان مرتكب تقصير و خطايي شده و زيان وارد به او نتيجه مستقيم تقصير عامل زيان مي باشد. عامل زيان نيز براي رفع مسئوليت خود مي تواند ثابت كند كه زيان وارد شده در نتيجه تقصير زيان ديده در اثر قوه قاهره بوده است. تقصير شرط اصلي مسئوليت مدني است به علاوه در بعضي از سيستم هاي حقوقي چنانچه عامل زيان داراي قوه تشخيص و تميز نبوده و قابليت انتساب تقصير نداشته باشد مثل صفر غير مميز و مجنون مسئوليتي وجود نخواهد داشت. حسن نظريه آن است كه هر كس را مسئول عواقب اعمال خود ميداند و به مسئوليت جنبه شخصي ميدهد كه خود موجب افزايش احتياط تردد افراد مي شود. اما قبول اين نظريه در شرايط زندگي پيچيده كنوني خالي از اشكال نيست و باعث مي شود بسياري از زيان هاي بدون جبران باقي بماند. و به همين جهت نظريه ديگر پيدا شد كه به نظريه خطر معروف است

قانون به خاطر تنظيم روابط افراد جامعه و جلوگيري از مخاطرات ناشي از خواسته‌ها و آزمندي‌هاي متنوع و متكثر افراد جامعه است. ضرورت‌ها و منافع مشترك افراد جامعه حكومت را بر آن داشته تا به نمايندگي از جامعه، قانون را اجرا كند و براي آن‌كه اجراي قانون، تضادي در تعامل حاكمان و مردم ايجاد نكند، ضرروت پيدايش ميثاق تقسيم كار و مسئوليت كارگزاران تحت عنوان قانون اساسي به وجود آمده است و اين امر موجب بازشناسي مسئوليت فرمانروايان و فرمانبرداران شده و آن‌گاه مسئوليت مدني دولت پا به عرصه اجتماعي نهاد كه از جهات گوناگون، قانونمندي جامعه و حاكميت قانون را در سطحي كلان مطرح مي‌كند و از ديگر سو، راهكارها و حقوق و همكاري دولت مردم را شفاف و قابل اجرا درمي‌آورد.

با توجه به اين‌كه مسئوليت مدني دولت در جامعه حقوقدان، چالش‌هاي ابهام‌انگيزي پديد مي‌آورد، نگارنده اميد دارد كه شاهد برگزاري همايش‌هاي علمي براي نقد و بررسي اين مفهوم سرنوشت‌ساز از سوي اساتيد حوزه و دانشگاه و وكلاي دادگستري و قضات باشد و از طرفي، چون اين موضوع، شاكله موضوعات مهم حقوق شهروندي و مردم‌سالاري ديني را تشكيل مي‌دهد، حمايت علمي و عملي از سوي صاحب‌نظران را مي‌طلبد تا گامي بلند در زمينه تقويت حوزه مسئوليت مدني دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پيرامون اين مباحث حقوقي فراهم. موجوديت مسئوليت مدني در قانون اساسي و منابع معتبر فقهي مسلم است، اما مسئله اصلي اين كه اين موجوديت چرا مغفول مانده، كما اين‌كه گاه از سوي دولت به صورت رسمي پذيرفته شده و گاه نيز وجود آن به دليل شفاف نبودن و اجمال و سكوت قانون، مورد ترديد قرار گرفته است. در اين صورت، تنها راه سامان يافتن اين قضيه، تدوين قوانين جامع و كامل با توجه به واقعيات و آزموده‌هاي عصري بود كه مي‌تواند اين ابهامات را برطرف سازد.

البته گفتني است كه گاه، دولت‌ها در مسير شتابان توسعه اقتصادي و سياسي، عذر آورده و مسائل اقتصادي و سياسي را بر مسئوليت مدني دولت ترجيح مي‌دهند و عملا، مانع ظهور و گسترش مسئوليت مدني شده‌اند. پويايي و استحكام مشاركت مردمي در همين مفهوم نهفته است كه شهروندان از كمترين حقوق برابر با مسئولان در عرصه‌هاي گوناگون برخوردار باشند، وگرنه چه بسا، دولت تمايلي به اجراي داوطلبانه اين حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در اين زمينه، فراهم كردن زمينه گسترش و افزايش تحقق مسئوليت مدني دولت، هم به لحاظ علمي و هم به لحاظ عملي است. سهم دولت نيز در اين راستا به رسميت شناختن و نهادينه كردن آن و لازمه جامعه زنده و پويا و متكامل نيز وجود دولت مقتدر و كارآمد است.

مسئوليت مدني دولت در ازاي شهروندان حوزه‌اي، از مسئوليت در قانون اساسي و منابع معتبر فقهي به شمار مي‌رود، به ويژه در عرصه‌هايي از زندگي صنعتي امروزي كه دولت، فعاليت كاملا انحصاري دارد، به گونه‌اي که محسوس و شفاف‌تر است. اساسا مردم در يك ارتباط قهري از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتايج زيانبار آن برخوردار مي‌شوند. در اين فرايند، زيان‌ديدگان اسباب و وسايل تحقيق و اطمينان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختيار ندارند، زيرا از يك سو، توانايي علمي و ابزار و اذن تحقيق سلامت خدمات ارايه شده از سوي دولت را در اختيار نداشته و از سوي ديگر، اساسا اين تحقيق منطق اجتماعي و ضمانت اجرايي ندارد و در نظام‌هاي گوناگون سياسي، از وظايف تعريف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانوني خاص است.

در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين منطق اجتماعي به روشني در چهارچوبي مستوفي تعريف شده و براي رسيدگي به شكايات و خسارات وارده به افراد و بررسي عملكرد سازمان‌هاي دولتي مراجع و نهادهاي مشخص پيش‌بيني شده است. دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي كلان در همه زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي برنامه‌ريزي داشته و براي پيشبرد اهداف خويش، وسايل و ابزارهاي فني و تكنولوژي گوناگوني را به خدمت مي‌گيرد و مؤسسات دولتي در انجام وظايف تعريف شده در عرصه‌هاي گوناگون، امكان ارتكاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاري و ترك فعل را دارد. به همين خاطر، اصل 167 قانون اساسي، قوه قضائيه را ملجأ زيان‌ديدگان اعلام كرده است و اصولا تدارك و جبران ضررهاي عمده تنها از عهده دولت برمي‌آيد.

فهرست مطالب

مقدمه
مسئولیت مدنی چیست؟
انواع مسئولیت مدنی
1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر
2- مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر
3- مسئولیت نوعی (محض) 
4- مسئولیت مطلق ( بدون تقصیر)
مباني مسئوليت مدني دولت
اركان مسئوليت مدني
ضرر بايد مسلم باشد
زيان بايد مستقيم باشد
مسئوليت بدون تقصير
قوانین در مسئولیت مدنی دولت
نتیجه گیری
منابع


دریافت فایل

فایل های مشابه

تا حالا شده کسی به تو بدی کنه و تو خوبی اون رو ببینی

فرمول های جادویی مامان جونی (1 ): آموزش قانون جذب در قالب داستان به کودکانقانون جذب, , کودکان , آموزش, داستان, فرشته سیاه, فرشته سفید, بازی, تعطیلات, مدرسه, خو

توضیحات بیشتر - دانلود
نکات آموزشی و روش تدریس سنگ ها، علوم چهارم

نکات آموزشی و روش تدریس سنگ ها، علوم چهارم

سنگ ها به شكل هاي گوناگون در زمين پيدا مي شوند. سنگ ها، به ظاهر ساده، اما در واقع در بردارنده ي اطلاعات مختلفي هستند. حداقل يك جزء از اجزاي تشكيل دهنده ي هر سنگ

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی کتیبه و قرنیز 3dk10

فروش فایل سه بعدی کتیبه و قرنیز 3dk10

فروش فایل سه بعدیکتیبه و قرنیز3dk10قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی کتیبه و قرنیز 3dk9

فروش فایل سه بعدی کتیبه و قرنیز 3dk9

فروش فایل سه بعدیکتیبه و قرنیز3dk9قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرای

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی کتیبه و قرنیز 3dk8

فروش فایل سه بعدی کتیبه و قرنیز 3dk8

فروش فایل سه بعدیکتیبه و قرنیز3dk8قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرای

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی کتیبه و قرنیز 3dk7

فروش فایل سه بعدی کتیبه و قرنیز 3dk7

فروش فایل سه بعدیکتیبه و قرنیز3dk7قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرای

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی کتیبه و قرنیز 3dk6

فروش فایل سه بعدی کتیبه و قرنیز 3dk6

فروش فایل سه بعدیکتیبه و قرنیز3dk6قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرای

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت مرکز داده و اطلاعات   تعداد81اسلاید

پاورپوینت مرکز داده و اطلاعات تعداد81اسلاید

تعاریفسه نگاه و برداشت از عبارت مرکز دادهمرکز داده چیست ؟الزامات قانونی مراکز دادهسیستم عامل مناسب برای مرکز دادهاقدامات لازم جهت ایجاد Data Centerابزارهای کلید

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی کتیبه و قرنیز 3dk5

فروش فایل سه بعدی کتیبه و قرنیز 3dk5

فروش فایل سه بعدیکتیبه و قرنیز3dk5قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرای

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت آسم در کودکانو تاثیر ورزش بر آن  تعداد20اسلاید

پاورپوینت آسم در کودکانو تاثیر ورزش بر آن تعداد20اسلاید

آسمبرخی از محرک های شروع حملات آسم :1- آلاینده ها 2- گرده ها 3- ورزش 4- آسپیرین 5- برخی از عطرهابرخی از علائم آسم : احساس خفگی - خس خس سینه - سرفه طولانی مدت -

توضیحات بیشتر - دانلود
چرخه زندگی پروانه ها و انواع آن ها  فرمت ورد تعداد4صفحه

چرخه زندگی پروانه ها و انواع آن ها فرمت ورد تعداد4صفحه

پروانه اطلاعات اولیهپروانهها متعلق به راسته پولک بالان از رده حشرات هستند. دارای خرطوم هستند، بالها پردهدار و پولکدار است. لارو قطعات دهانی خورد کننده دارد. در

توضیحات بیشتر - دانلود
زندگی زنبور عسل  فرمت ورد تعداد4صفحه

زندگی زنبور عسل فرمت ورد تعداد4صفحه

زنبور عسلزنبور عسل یا مُنج گونهای زنبور است که عسل میسازد. زنبور عسل این کار را با گردآوری شهد گلها در کندو انجام میدهد. در فارسی به زنبور عسل منگ، منج و مگس ان

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد شیائومی Xiaomi-Redmi 8 (olive) EMMC DUMP

فایل دامپ هارد شیائومی Xiaomi-Redmi 8 (olive) EMMC DUMP

فایل دامپ هارد شیائومی Xiaomi-Redmi 8 (olive) EMMC DUMPدامپ هارد شیائومی فایل Xiaomi-Redmi 8 (olive) EMMC DUMPتست شدهقابل رایت روی مدل: (Xiaomi-Redmi 8 (oliveرا

توضیحات بیشتر - دانلود
پروژه اتوکد طراحی ترمینال مسافربری بین شهری

پروژه اتوکد طراحی ترمینال مسافربری بین شهری

پروژه اتوکد طراحی ترمینال مسافربری بین شهریشامل نقشه های معماری اتوکد به زبان غیر فارسیسایت پلان ترمینال مسافربری بین شهریپلان ترمینال مسافربری بین شهریبرشهای ت

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت آشنایی با سیستم شناورسازی با هوای محلول (DAF)  تعداد24اسلاید

پاورپوینت آشنایی با سیستم شناورسازی با هوای محلول (DAF) تعداد24اسلاید

انواع مختلف شناورسازیشناورسازی با هوا به دو شکل انجام میشود :اساس کار سیستم DAFهدف از کاربرد سیستم DAFاجزای تشکیل دهنده DAFمزایای استفاده از DAFمعایب سیستم DAFب

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت لباس محلی آذربایجان

پاورپوینت لباس محلی آذربایجان

این پاورپوینت در 21 اسلاید به شکل زیبا و منحصر به فرد طراحی و اسلاید بندی شده است در این پاورپوینت مطالبی از لباس محلی آذربایجان همراه با توضیح و عکس از معتبرتر

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت آشنایی با سیستم شناورسازی با هوای محلول (DAF)

پاورپوینت آشنایی با سیستم شناورسازی با هوای محلول (DAF)

انواع مختلف شناورسازیشناورسازی با هوا به دو شکل انجام میشود :اساس کار سیستم DAFهدف از کاربرد سیستم DAFاجزای تشکیل دهنده DAFمزایای استفاده از DAFمعایب سیستم DAFب

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت بررسی نظام اداری (بوروکراسی ) در ایران

پاورپوینت بررسی نظام اداری (بوروکراسی ) در ایران

تعریف مفهوم بوروکراسیشش دریافت از بوروکراسیبوروکراسی به عنوان اداره عمومیمدل های بوروکراسیمدل مرتونمدل سلزنیکمدل کولدنرتاریخچه بوروکراسی در ایرانشناخت بوروکراسی

توضیحات بیشتر - دانلود
بسته نمونه سوالات علوم ششم (فصل به فصل و درس به درس)

بسته نمونه سوالات علوم ششم (فصل به فصل و درس به درس)

بسته نمونه سوال علوم ششم فصل به فصل و درس به درستعداد صفحه:26فرمت فایل:pdfطراحی شده و کاملا استاندارداز فصل 1 تا فصل 14به صورت تستی<کوتاه پاسخ تشریحی و ...بد

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی تاریخ تمدن و حکومت (امپراتوری) اینکاها در 21 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی تاریخ تمدن و حکومت (امپراتوری) اینکاها در 21 اسلاید

امپراتوری اینکا(۱۴۳۸-۱۵۳۳)، یک امپراتوری از مردم بومی (سرخپوست) در آمریکای جنوبی بود. این امپراتوری در بیشترین پهناوری خود، کشورهای امروزیپرو،اکوادور،بولیوی، و

توضیحات بیشتر - دانلود
دوره دو جلدی آموزش بورس

دوره دو جلدی آموزش بورس

مطالب کتاب به شرح زیر می باشد.جلد اول : آموزش مقدماتی و پیشرفته بورسمقدمه تاریخچه مختصری از بورس در جهانتاریخچه مختصری از بورس در ایرانانواع بازارهای بورس و فرا

توضیحات بیشتر - دانلود
آموزش کامل خیاطی(الگوها و...)

آموزش کامل خیاطی(الگوها و...)

در جزوه که ذیل مشاهده میکنید ، دو مجموعه تفکیک شده شامل تصاویر که به ترتیب اعداد گذاری شده است ، شامل آموزش کامل طراحی انواع لباس و پوشاک می باشد .مرکزکامپیوترا

توضیحات بیشتر - دانلود
جزوه علوم نهم فصل پنجم

جزوه علوم نهم فصل پنجم

جزوه علوم نهم فصل پنجمجزوه علوم نهم شامل درسنامه درس نیرو می باشد .این درسنامه بسیار کامل می باشد و همانند کتاب ها درس کامل توضیح داده شده است .فایل به صورت pdf

توضیحات بیشتر - دانلود
پکیج 50 انشاء تمامی مقاطع با موضوعات جدید

پکیج 50 انشاء تمامی مقاطع با موضوعات جدید

پکیج 50 انشاء تمامی مقاطع با موضوعات جدیداستفاده از جدیدترین ضرب المثل ها و حکایت هاتمامی نگارشش های پایه دهمتمام انشاهای درس نگارش پایه یازدهمتمام انشاهای درس

توضیحات بیشتر - دانلود
مدل صندلی pro

مدل صندلی pro

این محصول از محصولات پرو و هزینه دار تری دی مکس میباشد که برای خرید مدل مشابه آن در سایت های خارجی باید 7 دلار معادل 150 الی 200 هزار تومان باید پرداخت گردد. جه

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود موکاپ زیبا برای نمایش عکس شهید در مزار شهدا با فرمت Psd

دانلود موکاپ زیبا برای نمایش عکس شهید در مزار شهدا با فرمت Psd

دانلود موکاپ نمایش عکس شهید در مزار شهدا با فرمت Psdقابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپاندازه طرح: 100 در 70 سانتی متررزولشن: 72 پیکسل/اینچمد رنگی: RGBدانلود موکاپ

توضیحات بیشتر - دانلود

ترجمه عالی متن نجیب محفوظ

این ترجمه یک ترجمه ی عالی از متن نویسنده ی معاصر عرب یعنی نجیب محفوظ از کتاب ادبیات عرب معاصر است . مناسب برای مقاطع ارشد و دکتری رشته ی عربی ( مترجمی و ادبیات

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح دانشکده معماری

طرح دانشکده معماری

طرح دانشکده معماریپلان کامل طبقات (مبلمان، اندازه گذاری، آکس بندی، ستون گذاری)2 عدد برش2 عدد نما3 عدد رندر خارجی باکیفیتپاورپوینت روند طراحی دانشکده معماری (همر

توضیحات بیشتر - دانلود
زندگی زنبور عسل

زندگی زنبور عسل

زنبور عسلزنبور عسل یا مُنج گونهای زنبور است که عسل میسازد. زنبور عسل این کار را با گردآوری شهد گلها در کندو انجام میدهد. در فارسی به زنبور عسل منگ، منج و مگس ان

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح معماری مجتمع مسکونی

طرح معماری مجتمع مسکونی

طرح معماری مجتمع مسکونی ( دارای 3 بلوک مجزی )پلان کامل طبقات ( مبلمان، اندازه گذاری، آکس بندی، بام ) با جزئیات(4 واحد دوبلکس طراحی شده)طراحی کامل سایت4 عدد برش

توضیحات بیشتر - دانلود
چرخه زندگی پروانه ها و انواع آن ها

چرخه زندگی پروانه ها و انواع آن ها

پروانه اطلاعات اولیهپروانهها متعلق به راسته پولک بالان از رده حشرات هستند. دارای خرطوم هستند، بالها پردهدار و پولکدار است. لارو قطعات دهانی خورد کننده دارد. در

توضیحات بیشتر - دانلود
تاثیر انقلاب اسلامی ایران در کشور عراق

تاثیر انقلاب اسلامی ایران در کشور عراق

•پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از رخدادهای مهم سیاسی و اجتماعی نیمه دوم قرن 20 به شمار می آید که در دو بعد داخلی و بین المللی تاثیر بنیادینی –خط بطل

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر آسونسیون در 30 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر آسونسیون در 30 اسلاید

آسونسیون(بهاسپانیایی:Asunción) پایتخت و بزرگترین شهرپاراگوئهاست. این شهر ملقب به «مادر شهرها» است. ارتفاع این شهر از سطح دریا ۵۳ متر است. نام

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی استان نوا اسکوشیا در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی استان نوا اسکوشیا در 23 اسلاید

نُوا اِسکوشیا(بهانگلیسی:Nova Scotia)، (بهفرانسوی:Nouvelle-Écosse)، (بهزبان گِیلیکِ اسکاتلندی: Alba Nuadh) از استانهای کشورکاناداو واقع در ساحل جنوبشرقی ا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی استان منیتوبا در 27 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی استان منیتوبا در 27 اسلاید

مَنیتُبا(بهانگلیسی:Manitoba) یکی از استانهایکانادااست. مرکز آنوینیپگاست.وسعت مَنیتُبا ۶۴۷٬۷۹۷ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۱٬۲۰۷٬۹۵۹ نفر (برآورد سال۲۰۰۸) است.فهرست م

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود فایل اتوکد آبجکت ادوات جنگی

دانلود فایل اتوکد آبجکت ادوات جنگی

این فایل اتوکد شامل 6 سری از انواع ادوات و ماشین و هواپیمای جنگی می باشد.که می توانید در طراحی داخلی ازآن استفاده کنید.دانلود,فایل,اتوکد,آبجکت,ادوات,جنگی,ماشین,

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - بکهو لودر

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - بکهو لودر

در این پروژهپاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - بکهو لودردر31 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و شکل های مربوطه طبق مندرجات زیر ارایه شده است:1-

توضیحات بیشتر - دانلود
نکات آموزشی و روش تدریس حرکت بدن، علوم پنجم

نکات آموزشی و روش تدریس حرکت بدن، علوم پنجم

در سال گذشته، دانش آموزان با انجام فعاليت هاي مختلف با انواعي از سلول هاي بدن انسان و بخش هايي از آن، كه مواد غذايي لازم را براي سلول فراهم مي كنند و مواد دفعي

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت آسم در کودکانو تاثیر ورزش بر آن

پاورپوینت آسم در کودکانو تاثیر ورزش بر آن

آسمبرخی از محرک های شروع حملات آسم :1- آلاینده ها 2- گرده ها 3- ورزش 4- آسپیرین 5- برخی از عطرهابرخی از علائم آسم : احساس خفگی - خس خس سینه - سرفه طولانی مدت -

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت ارزیابی خط مشی گذاری

پاورپوینت ارزیابی خط مشی گذاری

مقدمه : ارزیابی خط مشی : سنجش اثرات خط مشی گذاری2- تعاریف ارزیابی خط مشی : کنترل اجرای خط مشی3- انگیزه و معیار برای ارزیابی4- انواع ارزیابی خط مشی5- پژوهشهای تج

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت تحقیق در رابطه با سایکو فیزیک با طرحی کاملا حرفه ای و آماده ارائه  تعداد19اسلاید

پاورپوینت تحقیق در رابطه با سایکو فیزیک با طرحی کاملا حرفه ای و آماده ارائه تعداد19اسلاید

پاورپوینت تحقیق در رابطه با سایکو فیزیک با طرحی کاملا حرفه ای و آماده ارائه ،محققان اولیه با استفاده از روش های سایکوفیزیک که به منظور اندازه گیری آستانه ها ایج

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعداد34اسلاید

پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعداد34اسلاید

معرفی و تاریخچه مدلویژگی ها : نقاط قوت و نقاط مختلف مدل AHP . مراحل اجرایی مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)مرحله اول : ساخت سلسله مراتب درختیمرحله دوم : محاس

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ آلکاتل Alcatel-Idol-4s EMMC DUMP

فایل دامپ آلکاتل Alcatel-Idol-4s EMMC DUMP

فایل دامپ آلکاتل Alcatel-Idol-4s EMMC DUMPدامپ هارد آلکاتل ASUS-X014DEMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: Alcatel OneTouch Idol 4s 6070Kرایت با باکس های پروگرام

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد سونی SONY Xperia T3 D5103-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سونی SONY Xperia T3 D5103-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سونی SONY Xperia T3 D5103-EMMC DUMPدامپ هارد سونی SONY Xperia T3 D5103-EMMC DUMPتست شدهقابل رایت روی مدل: SONY Xperia T3 D5103رایت با باکس های پر

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد شیائومی Xiaomi-Redmi Note-5 EMMC DUMP

فایل دامپ هارد شیائومی Xiaomi-Redmi Note-5 EMMC DUMP

فایل دامپ هارد شیائومی Xiaomi-Redmi Note-5 EMMC DUMPدامپ هارد شیائومی Xiaomi Redmi Note-5 EMMC DUMPتست شدهقابل رایت روی مدل: Xiaomi-Redmi-Note-5رایت با باکس های

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد شیائومی Xiaomi-Redmi-7A EMMC DUMP

فایل دامپ هارد شیائومی Xiaomi-Redmi-7A EMMC DUMP

فایل دامپ هارد شیائومی Xiaomi-Redmi-7A EMMC DUMPدامپ هارد شیائومی Xiaomi Redmi-7A EMMC DUMPتست شدهقابل رایت روی مدل: Xiaomi-Redmi-7Aرایت با باکس های پروگرام هار

توضیحات بیشتر - دانلود
چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی را به کار گروهی یا همیاری در کلاس علاقه مند کنم ؟

چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی را به کار گروهی یا همیاری در کلاس علاقه مند کنم ؟

چکیده : 2مقدمه. 3بیان مساله : 4شواهد1: 5یافته های علمی: 6انواع یادگیری.. 6عوامل مؤثر بر یادگیری.. 8انواع بازدههای یادگیری.. 9ضرورت تحول در روشهای تدریس... 12پیش

توضیحات بیشتر - دانلود
چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم؟

چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم؟

چکیده 3واژه های کلیدی: 3مقدمه. 4شرایط موثر بر بدخطی دانش اموزان : 5ادبیات و پیشینه ی تحقیق.. 8آموزش درست نویسی: 10گردآوری اطلاعات( شواهد 1 ): 11تجزیه و تحلیل دا

توضیحات بیشتر - دانلود