نقش رسانه ها در محیط زیست

نقش رسانه ها در محیط زیست

عنوان:  نقش رسانه ها در محیط زیست

قالب بندی: WORD

تعداد صفحه: 45

این تحقیق در مورد نقش رسانه ها در محیط زیست می باشد و به طور کامل به بررسی نقش رسانه های مختلف در حفاظت از محیط زیست و طبیعت می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های محیط زیست، جغرافیا و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

 چکیده

بي ترديد شناخت دقيق ماهيت رسانه ها و بررسي توانمندي ها و كاركردهاي مثبت آنها، سهم فزاينده اي در توسعه دانش، فرهنگ، مهارت ها و نگرش هاي فردي و اجتماعي بشر دارند. توجه به اين رسالت مهم، براي دولتمردان، برنامه ريزان و عامان رسانه هاي جمعي ضرورتي انكار ناپذير است.

محیط زیست در سطح جهانی و ملی در معرض تهدیدهای جدی است. حفاظت از محیط زیست به همت و توجه آحاد جامعه وابسته است. نگرش و تاثیر پذیری مردم از رسانه ها، بر نوع رفتار آنها با محیط زیست تأثیر می گذارد، به همین دلیل رسانه ها تأثیر بسزایی در ارتقاء فرهنگ سازی محیط زیستی مردم و توجه دادن به آنها برای حفظ محیط زیست دارند. از این رو تاثیرگذاری رسانه بر روی ابعاد گوناگون شخصیت مردم، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

انسان و سایر موجودات، هر یک به نحوی بر محیط اطراف خود تاثیر می گذارند، پیشرفت تکنولوژی آلاینده و عدم تناسب آن با محیط زیست و تغییر تمدن بشری و سبک زندگی در طی دوران های مختلف، همچنین نادیده گرفتن روابط صحیح میان نیازهای بشری و محیط زیست، زندگی موجودات در کره زمین را روز به روز با مسایل پیچیده تری مواجه ساخته است، بطوریکه انسان با فعالیت هایی از قبیل کشاورزی، صنعتی و بهره برداری از منابع و امکاناتی که برای ادامه زندگی در این محیط انجام می دهد، ضمن ایجاد تغییرات مناسب برای راحتی خود، سبب آلودگی محیط زیست نیز می شود که این آلودگی بر انسان و سایر موجودات، زندگی، رشد و سلامت آنها اثرات ناخوشایندی خواهد گذاشت.

دهة 60، دهة شکوفایی و در واقع سرآغاز جدی توجه به محیط زیست در رسانه ها بود که موجب جلب توجه تودة جامعه به محیط زیست شد. در ایران نیز توجه به مسائل  محیط زیست به  ویژه  در  دهه های  اخیر  افزایش  یافته  و  به  همین  منظور  قوانینی  برای  توجه  بیشتر  به  مسائل  زیست محیطی در رسانه ها وضع گردیده است. نگرش و تأثیرپذیری مردم  از رسانه ها، بر نوع رفتار آنها با محیط زیست تأثیر میگذارد، به همین دلیل رسانه ها تأثیر بسزایی در فرهنگسازی محیط زیستی مردم و حفاظت از محیط زیست دارند.

مقدمه

پس از انقلاب صنعتی در غرب، رشد اقتصادی که بدون در نظر گرفتن تخریب محیط زیست صورت گرفت، فعالان محیط زیست را به تکاپو در آورد. از اواخر دهه ۱۹۶۰ جنبش هایی در سراسر جهان شکل گرفتند که به تخریب محیط زیست و آلودگیها واکنش هایی را نشان دادند و بر اساس آن دانشمندان علوم طبیعی نسبت به آینده کره زمین هشدار دادند. فشارهای رسانه ها، تحریک افکار عمومی و شکل گیری سازمان های مردم نهاد مزید بر علت شد تا انسان ها، قوانین زیست محیطی را برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به کار بندند.

با وجود این، تخریب محیط زیست این روزها با سرعتی باورنکردنی در حال رخ دادن است و یکی از حوزه های مهم اطلاع رسانی، حوزه محیط زیست است، امروزه صاحبان رسانه های گروهی به ویژه خبرنگاران و برنامه سازان با آگاهی نسبت به وظیفه سنگین خویش، در عرصه اطلاع رسانی شفاف و تبیین حقایق جامعه نقش بسزایی دارند.

امروزه، ظهور و گسترش بحرانها، مشکلات و مسائل زیست محیطی که دامنه آن، | افزون بر انسان ها، جانوران و گیاهان را نیز در بر گرفته، سبب شده است که جوامع انسانی به این مسئله بیشتر توجه کنند.

گسترش و توسعه حوزه های مختلف و جدید علوم و تکنولوژی باعث شده بشر، عصر جدیدی را تجربه کند. توسعه در حوزه های مختلف، طرفداران و منتقدان خاص خود را دارد. با اینکه توسعه و گسترش تکنولوژی تقریبا تمامی عرصه های زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده، لیکن این گسترش و توسعه تکنولوژی، اثرات مخربی را بر طبیعت و زیست بوم انسانها داشته است. بر این اساس، انسان کنونی با دو مسئله و چالش به طور

همزمان مواجه است: مسئله اول، متأثر از ماشینها و ابزارهای دنیای مدرن است و مسئله دیگر، مربوط به حفظ طبیعت و مادر زمین است. در ارتباط با این دو مسئله، نقش رسانه ها | حائز اهمیت و ارزنده است.

رسانه ها، مهم ترین رکن ارتقای دانش محیط زیستی در جامعه هستند. امروزه در تمام جهان، رسانه ها تعیین کننده مسیر، افکار و فرهنگ در تمام سطح زندگی و هم چنین رفتار انسانها در حفاظت از محیط زیست می باشند. رسانه ها با دادن اطلاعات محیط زیستی به سطوح مختلف جامعه متناسب با نیاز هر قشر جامعه و القا و نهادینه کردن این اطلاعات، موجب تغییر رفتار و گسترش فرهنگ محیط زیستی جامعه می شوند.

امروزه مسئله محیط زیست یک موضوع جهانی است و این مهم بدون حضور و کمک رسانه ها امکان پذیر نیست. رسانه ها با منعکس کردن نقاط ضعف و قوت و عملکرد هر سازمان یا اداره، می توانند افکار عمومی را نسبت به آن مسائل حساس کنند و مسئولین نیز با توجه به این که رسانه، انعکاس دهنده فعالیت های آنهاست، نسبت به جبران کمبودها اقدام کنند. رسانه به عنوان ناظر بر فعالیت های هر سازمان، نقش ارزنده ای در بهبود شرایط و جلوگیری از کمبودها بر عهده دارد. متخصصان محیط زیست و سازمان های محیط زیستی با آگاه سازی و دادن اطلاعات محیط زیستی به عموم مردم و اقشار مختلف جامعه، سعی در بالابردن و ارتقای سطح دانش محیط زیستی و ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط زیست دارند، این امر بدون مشارکت رسانه ها امکان پذیر نیست؛ زیرا رسانه ها، مهمترین عامل ارتباط بین متخصصین، کارشناسان محیط زیست و سازمان های محیط زیستی با مردم هستند.

رسانه ها به عنوان مهم ترین رکن ارتقای دانش محیط زیستی جامعه، نقش بی بدیلی در جلب توجه افکار عمومی برعهده دارند و قطعا بدون کمک رسانه های ارتباط جمعی، نمی توان شاهد گسترش و بسط فرهنگ محیط زیستی در جامعه بود. از این رو، می توان گفت رسانه ها، مهم ترین نقش را در ایجاد فرهنگ محیط زیستی جامعه دارند. رسانه ها با

اطلاع رسانی و ارتقای دانش محیط زیستی، مهم ترین نقش را در جلوگیری از تخریب طبیعت و حفاظت از محیط زیست دارا هستند. رسانه ها، امروزه یکی از عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش یک فرهنگ به حساب می آیند. رسانه های مکتوب مانند روزنامه ها و مجلات، رسانه های شنیداری مانند رادیو، رسانه های دیداری مانند تلویزیون و رسانه های دیجیتالی، هر کدام با توجه به ویژگیها و ظرفیت های خود، تاثیر گسترده و بسزایی در گسترش یک فرهنگ دارند. کمک گرفتن از ظرفیت نهفته در رسانه ها برای ایجاد فرهنگ دوستی با محیط زیست و گسترش این فرهنگ، می تواند ما را در رسیدن به جامعه و فرهنگ دوست دار محیط زیست یاری نماید. با این حال، مسئله مهم این جاست که رسانه ها در یک جامعه تا چه میزان فعال هستند و تا چه حدی به مسئله محیط زیست اهمیت می دهند.

تردیدی نیست که رسانه ها از بدیهی ترین تأثیر گذاران بر آموزش و تنویر افکار عمومی در نگهداری از محیط زیست هستند. از آنجایی که بیشتر رسانه های جمعی مورد توجه عموم هستند و مردم، پاره ای از اوقات شبانه روز خود را به مطالعه، دیدن و یا شنیدن اطلاعات و اخبار منعکس شده در آنها اختصاص می دهند، بنابراین، سریع ترین، مطمئن ترین، در دسترس ترین و تأثیر گذارترین ابزار در جهت اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و آموزش و تنویر افکار عمومی، رسانه های جمعی هستند. برخی از اندیشمندان معتقدند با استفاده از رسانه ها، به راحتی می توان یک جریان فکری به وجود آورد. بنابراین، رسانه ها می توانند به عنوان یکی از مهم ترین راهبردها و استراتژیها در امر حفاظت از محیط زیست، فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ نگهداری از محیط زیست و رفع مشکلات زیست محیطی با آگاه ساختن مردم ایفای نقش کنند.

فهرست مطالب

مقدمه 
وضعیت تالاب های ایران 
ویژگی های تالاب های ایران 
تنوع 
اهمیت اقتصادی 
گستردگی طیف محیط های آبی 
مسایل تالاب های كشور 
گستردگی دامنه آسیب ها 
مساله دریاچه ارومیه 
نگاه صفر و یك 
خشكی تالاب ها، مساله ای فراملی 
كاهش منابع آب 
افزایش مصرف آب 
نگاه غیرواقعی به مسایل تالاب ها 
ورود كشور به بحران آب 
ضعف در مدیریت منابع اب 
پیچیدگی مساله تالاب ها 
تغییر نوع كشت
بی توجهی به اكوسیستم تالاب ها 
افزایش ماهیان مهاجم 
وجود 360 سد كوچك و بزرگ در كشور 
اجرای آمایش سرزمینی 
متولی برای تالاب ها 
اصلاح الگوی مصرف آب 
توقف ماهی ریزی بی رویه 
اجرای سازوكارهای انگیزشی 
شناسایی و پذیرش خطاها 
پیروی كامل از برنامه ها 
مدیریت منابع آب 
عوامل ناپايداري تالابها در ايران 
عوامل اقتصادي و تغييرات كاربري اراضي در محيط هاي تالابي و حريم انها 
طرح هاي توسعه 
پروژه هاي سد سازي 
طرح هاي انتقال آب بين حوزه اي 
عوامل مديريتي تالابها 
مزيت هاي نسبي كشور براي ايجاد پايداري در تالابها 
اهمیت تعیین حریم تالابها 
موانع تعیین حریم تالابها 
انواع حریم تالاب 
1- مرز تالاب: 
2- حریم اکولوژیکی تالاب 
3- حریم هیدرولوژیکی تالاب 
4- حریم اقتصادی اجتماعی فرهنگی مستقیم 
5- حریم قانونی تالاب 
فرهنگ و تالاب 
نتیجه گیری 
منابع دریافت فایل

فایل های مشابه

فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ47

فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ47

فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ47قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محورقابل ویرایش وتغییر ا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS70

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS70

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS70قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش و

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS69

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS69

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS69قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش و

توضیحات بیشتر - دانلود

فصل اول اندیشه اسلامی 2 + سوالات 4 گزینه ای

فصل اول اندیشه اسلامی 2 ( سبحانی) به صورت 2 فایل pdf در قالب فایل زیپ شامل این موارد است :متن کامل درس با فرمت تایپ شده ویژه امتحان تستی ( با تاکید بر نکات مهم

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS68

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS68

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS68قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش و

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS67

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS67

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS67قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش و

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS66

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS66

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS66قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش و

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS65

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS65

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS65قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش و

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS64

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS64

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS64قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش و

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS63

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS63

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS63قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش و

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS62

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS62

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS62قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش و

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS61

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS61

فروش فایل سه بعدی سرستون 3DSS61قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش و

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی ظروف 3dB7

فروش فایل سه بعدی ظروف 3dB7

فروش فایل سه بعدی ظروف 3dB7قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش وتغیی

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی ظروف 3dB6

فروش فایل سه بعدی ظروف 3dB6

فروش فایل سه بعدی ظروف 3dB6قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش وتغیی

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی ظروف  3dB5

فروش فایل سه بعدی ظروف 3dB5

فروش فایل سه بعدی ظروف3dB5قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش وتغییر

توضیحات بیشتر - دانلود
قالب پاورپوینت آموزش و یادگیری

قالب پاورپوینت آموزش و یادگیری

صفحه پژوهش های انجام گرفته تم پاورپوینت آموزش و یادگیریتم پاورپوینت آموزش و یادگیریدانلود تم پاورپوینت آموزش و یادگیری، قالب پاورپوینت آموزش و یادگیری با۲۶ اسلا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت زنا

پاورپوینت زنا

این پاورپوینت 19 اسلاید به شکل زیبا و منحصر به فرد طراحی و اسلاید بندی شده است د راین پاورپوینت مطالبی اززنا در قرآن کریم،برخی از احکام فقهی زنا،سایر احکام زنا،

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود قالب پاورپوینت مهندسی هوافضا

دانلود قالب پاورپوینت مهندسی هوافضا

صفحه نخست تم پاورپوینت مهندسی هوافضادانلود تم پاورپوینت مهندسی هوافضا، قالب پاورپوینت مهندسی هوافضا با۲۶ اسلایدو بگراند های خیلی جذاب و باکیفیت مناسب ارائه پایا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت انواع عسل و خواص آنها

پاورپوینت انواع عسل و خواص آنها

موضوع تحقیق:انواع عسل و خواص آنها فایل: پاورپوینت 15 اسلاید توجه:قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو(save)کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید.فهرس

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر اتاوا در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر اتاوا در 23 اسلاید

اُتاوا یا آدوا یا آتوا (Ottawa) پایتخت کشور کانادا و چهارمین شهر بزرگ این کشور است. این شهر در آمریکای شمالی و در کنار رودخانه اتاوا (شعبه رودخانه سنلوران) واقع

توضیحات بیشتر - دانلود
سوالات برقکار صنعتی درجه ۲ همراه با پاسخنامه تشریحی pdf

سوالات برقکار صنعتی درجه ۲ همراه با پاسخنامه تشریحی pdf

سوالات برقکار صنعتی درجه ۲ همراه با پاسخنامه تشریحی pdfو ۳ آزمون آزمایشیتست های فصل یکسوال ۷ : نقشه کشی صنعتی در ایران بر پایه کدام استاندارد جهانی می باشد ؟سوا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی استان نیو برانزویک در 25 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی استان نیو برانزویک در 25 اسلاید

استان نیوبرانزویک (New Brunswick) یکی از چهار استان آتلانتیک کانادا با جمعیتی در حدود ۷۶۰۰۰۰ نفر میباشد. مناطق بکر در این استان به وفور یافت میشود. ۸۵ درصد این

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح معماری ویلایی

طرح معماری ویلایی

طرح معماری ویلایی ( 3 واحدی )پلان طبقات ( اندازه گذاری )سایت پلان2 عدد برش2 عدد نمافایل سه بعدی ( رویت )5 عدد رندر خارجیمجتمع , مسکونی , معماری , طرح نهایی , رن

توضیحات بیشتر - دانلود
پروژه فوق العاده زیبای افترافکت Infographic designer ابزار رسم اینفوگرافیک متحرک

پروژه فوق العاده زیبای افترافکت Infographic designer ابزار رسم اینفوگرافیک متحرک

پروژه فوق العاده زیبای افترافکت Infographic designer ابزار رسم اینفوگرافیک متحرکپروژه فوق العاده زیبای افترافکت Infographic designer ابزار رسم اینفوگرافیک متحرک

توضیحات بیشتر - دانلود
نکات آموزشی و روش تدریس همسفر ناشناس، هدیه های آسمان سوم

نکات آموزشی و روش تدریس همسفر ناشناس، هدیه های آسمان سوم

پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان، در صورت امکان این درس در زمان ولادت یا شهادت امام سجاد علیه السلام یا با توجه به مناسبت های م

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور ساحل عاج در 29 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور ساحل عاج در 29 اسلاید

ساحل عاج(فرانسه Côte d'Ivoire) با نام رسمیجمهوری ساحل عاجRepublic of Côte d'Ivoire کشوری است در غربآفریقا. پایتخت آنیاموسوکرواست؛ که البته قبلاً پای

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح معماری فرهنگسرا

طرح معماری فرهنگسرا

طرح معماری فرهنگسراپلان کامل مبلمان و اندازه گذاریسایت پلان طراحی شده4 عدد نما2 عدد برشفایل رویت مدل سه بعدی7 عدد رندر اتودی داخلی و خارجیفرهنگسرا , معماری , طر

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پاورپوینت فصل سوم سنجه ها و آزمونهای روانشناختی مثبت گرا

دانلود پاورپوینت فصل سوم سنجه ها و آزمونهای روانشناختی مثبت گرا40 اسلایدقابل ویرایشبرای کمک به متخصصان برای مشخص کردن توانمندیها و علائم بهباشی درمانجو، سنجه ها

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پاورپوینت تمرینات ورزشی برای افزایش استقامت قلبی عروقی

دانلود پاورپوینت تمرینات ورزشی برای افزایش استقامت قلبی عروقی12 اسلایدهمراه با عکسقابل ویرایشاستقامت قلبی عروقی واژهای است که در ورزش و علوم ورزشی زیاد به کار م

توضیحات بیشتر - دانلود
اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

مباحث اقتصاد کلان ویژه دانشجویان رشته های حسابداری، مدیریت و اقتصاد به زبان ساده و قابل فهم در حجم کم در این کتاب ارائه شده است. این کتاب برای دانشجویان پیام نو

توضیحات بیشتر - دانلود
گوشی موبایل و اینترنت چه تاثیری در زندگی مردم دارد؟ آیا این تاثیر خوب است یا بد؟

گوشی موبایل و اینترنت چه تاثیری در زندگی مردم دارد؟ آیا این تاثیر خوب است یا بد؟

پاور پوینت درسی در 9 اساید قابل ویرایشدارای اسلاید معرفی نامهمحتوای پاور پوینت راجع به تاثیرات خوب و بد اینترنت و موبایل برزندگی ایستدارای جدول و تصاویر مرتبطاس

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح معماری مجتمع مسکونی 3 طبقه - فاز دو

طرح معماری مجتمع مسکونی 3 طبقه - فاز دو

طرح معماری مجتمع مسکونی 3 طبقه - فاز دوپلان جنوبیپلان کامل طبقات (معماری، فاز دو، کانال کشی، تیرریزی، شیب بندی بام، فونداسیون)2 عدد نما1 عدد برشدتایل های مربوطه

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح مجتمع تجاری - تفریحی

طرح مجتمع تجاری - تفریحی

طرح مجتمع تجاری تفریحیپلان کامل طبقات (مبلمان، آکس بندی)4 طبقه + 1 طبقه زیرزمین (پارکینگ)سایت طراحی شده2 عدد برش3 عدد نما (رندری)9 عدد رندر خارجی با کیفیتشیت لا

توضیحات بیشتر - دانلود
راهنمای عبور از کرونا

راهنمای عبور از کرونا

کتابچه با قصه و غصهکرونا، تالیف دکتر سید حمیدرضا قادری، یک کتابچه راهنما برای عبور مردم ایران از طغیان ویروس کرونا می باشد.این کتاب در قالب PDF در 168 صفحه و تم

توضیحات بیشتر - دانلود
جزوه آموزشی خبرنگاری بحران

جزوه آموزشی خبرنگاری بحران

جزوه آموزشی خبرنگاری بحران در 20 صفحه به صورت PDF ویژه اصحاب رسانه و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های رسانه و ارتباطات آماده دانلود است.مدرس این جزوه: رامین

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح معماری موزه

طرح معماری موزه

طرح معماری موزهپلان کامل طبقاتسایت طراحی شده4 عدد نما (رندری)فایل سه بعدی (رویت)7 عدد رندر خارجیشیت لایه بازفایل گسترده ماکتموزه , معماری , طرح نهایی , پلان , گ

توضیحات بیشتر - دانلود
نمونه سوالات ارتقا پایه گودبرداری و سازه های نگهبان

نمونه سوالات ارتقا پایه گودبرداری و سازه های نگهبان

نمونه سوالات ارتقا پایه گودبرداری و سازه های نگهبان-نمونه سوالات درس گودبرداری جهت ارتقا پایه-به همراه پاسخنامه سوالات-فرمت فایل:pdf-تعداد صفحات:14-تعداد سوالات

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت سرطان پستان   تعداد98 اسلاید

پاورپوینت سرطان پستان تعداد98 اسلاید

جایگاه این سرطان و آمارتعریف پستانآشنایی با ساختمان و وظایف پستاناندازه پستان در سنین مختلفسرطان چیست؟وضعیت سرطان پستان در ایران و جهانسرطان پستان در مردانتومور

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت نمودار تعادلی آهن و کربن  تعداد36 اسلاید

پاورپوینت نمودار تعادلی آهن و کربن تعداد36 اسلاید

ساختار بلوری و خواص آهن خالصآلوتروپ های آهنآهن آلفاآهن گاماآهن بتامکانیزم آلیاژشدنتاثیر کربن بر اجزای آهنفازهای حاصل از اضافه کردن کربندسته بندی فولادها براساس

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی  تعداد101  اسلاید

پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی تعداد101 اسلاید

چرا قارچ پرورش دهیم ؟قارچ یک گیاه معجزه گر است ..موفولوژی قارچساختمان رویشی قارچطول عمر میسیلیوم هاساختمان کلاهکتراماکلیدهای تشخیص گونه ها و جنس های آگاریکالهات

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی   تعداد46 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی تعداد46 اسلاید

آشنایی با مفاهیم تعیین موقعیتآشنایی با مفهوم تعیین موقعیت ماهواره ایانواع سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ایسیستم تعیین موقعیت جهانی GPSساختار سیستم GPSاساس تعیی

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت ماهیان خاویاری   تعداد18اسلاید

پاورپوینت ماهیان خاویاری تعداد18اسلاید

انواع ماهیان خاویاری در ایراناوزون برون ( دراکول - سوروگا )شیبفیل ماهی (بلوگا )تاس ماهی روسی (چالباش - استرا )تاس ماهی ایران ( قره برون )تصاویر مربوطهو.....ماهی

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده پست های فشار قوی تعداد27اسلاید

پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده پست های فشار قوی تعداد27اسلاید

انواع پست های فشار قویاجزای تشکیل دهنده پست هاجبران کننده ها : مخازنها - سلفها ( راکتورها )تاسیسات جانبی : اتاق فرمان . اتاق رله . باطریخانه . دیزل ژنراتور . تا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت خطاناپذیری  تعداد30اسلاید

پاورپوینت خطاناپذیری تعداد30اسلاید

پوکایوکه ( خطاناپذیرسازی ) چیست ؟چه عواملی ایجاد کننده خرابیها هستند؟الف ) هدفب) پیامدج) متدگامهای اصلی برای سیستم ضد خطاسازیچه کسی میتواند پوکایوکه را توسعه ده

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor-8X-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor-8X-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor-8X-EMMC DUMPدامپ هارد هواوی Huawei-honor-8XEMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: Huawei-honor-8Xرایت با باکس های پروگرام هارد (U

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود رام رسمی میزو Meizu-Note 9

دانلود رام رسمی میزو Meizu-Note 9

دانلود رام رسمی میزو Meizu-Note 9درباره شرکت میزو-Meizu(بهانگلیسی:Meizu) سال ۲۰۰۳ دراسکاتلندتأسیس شد و هماکنون با بیش از دو هزار کارمند در زمینه ساختتلفنهای همر

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor-9N-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor-9N-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor-9N-EMMC DUMPدامپ هارد هواوی Huawei-honor-9NEMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: Huawei Honor 9N LLD-AL20رایت با باکس های پروگرا

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود جدیدترین نقشه pdf شهر آمل و حومه با کیفیت بسیار بالا سال 99 در ابعاد بزرگ

دانلود جدیدترین نقشه pdf شهر آمل و حومه با کیفیت بسیار بالا سال 99 در ابعاد بزرگ

نقشهpdfشهرآملیک ابزار ضروري با ویژگی هایفوق العاده ،که میشه باهاشکسب درآمد هم کرد.حتما ميپرسي مگه ميشه؟بله با من همراه باش تا بگم چطورياول از همه داشتن اين نقشه

توضیحات بیشتر - دانلود