بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوقی ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوقی ایران

فایل وورد کار تحقیقی رشته حقوق 

سه فصل 

50 صفحه 

فهرست

عنوان                                                                                                                                       صفحه

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

1) بیان مسئله. 2

2) پرسشهای تحقیق.. 2

3) فرضیات تحقیق.. 2

4- روش تحقیق.. 3

5) محدودیتهای تحقیق.. 3

6) تقسیم بندی مطالب... 3

 

فصل اول - بررسی حقوقی پولشویی.. 4

بررسی حقوقی پولشویی.. 5

گفتار اول: عنصر قانونی.. 8

گفتار دوم: عنصر مادی... 8

بند اول : شرایط مقدماتی.. 9

  1. ضرورت وجود جرم قبلی.. 9

2- خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم. 10

3- خصوصیات مرتکب جرم. 10

بند دوم: عمل مرتکب... 11

بند سوم: شیوهها و وسایل ارتکاب جرم. 11

1-1 تصفیه پول.. 12

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول.. 13

3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان.. 13

4-1 وامهای صوری و دروغین.. 13

1-5 اسمورفینگ.... 14

6-1 استفاده از بانکهای کارگزار 14

7-1 نقل و انتقال الکترونیکی و استفاده از کارتهای هوشمند. 14

8-1 بهشتهای مالیاتی.. 15

2- شیوههای مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیربانکی.. 15

1-2 حواله. 15

2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 16

3-2 استفاده از مؤسسات بیمه. 16

3- شیوهها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی.. 16

1-3- قاچاق پول.. 16

2-3 استفاده از کازینوها 17

3-3 استفاده از مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه. 17

4-3 استفاده از بازار هنر و عتیقهجات و جواهرات... 18

5-3 استفاده از متخصصان حرفهای... 18

بند چهارم : مراحل پولشویی.. 19

1- مرحله جایگزینی.. 19

2- مرحله لایه گذاری... 19

3- مرحله ادغام. 20

بند پنجم: نتیجه مجرمانه. 20

بند ششم: مشارکت و معاونت در پولشویی.. 21

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم. 22

 

فصل دوم - مبارزه با پولشویی.. 24

راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی.. 25

مبحث اول: راهکارهای تقنینی.. 25

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.. 25

گفتار دوم: پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم. 27

گفتار سوم: شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.. 28

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی واداری... 29

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.. 29

بند اول: رعایت اصل شناخت مشتری... 30

بند دوم: حفظ سوابق مالی.. 31

بند سوم: گزارش موارد مشکوک... 33

بند چهارم: تعدیل اصل رازداری حرفهای... 34

بند پنجم: عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک... 35

بند ششم: آموزش کارکنان و کارمندان.. 35

گفتار دوم: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات غیرمالی و اشخاص حرفهای... 36

گفتار سوم: مسئولیتها و تکالیف نظارتی.. 37

بند اول: ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی FIU... 37

بند دوم: کنترل نقل و انتقال پول.. 38

بند سوم: نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی.. 39

بند چهارم: تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل.. 39

مبحث سوم: راهکارها و اقدامات پیشگیرانه. 40

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 40

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی.. 41

 

فصل سوم - نتيجه گيري و پيشنهادات... 43

نتیجه گیری و پیشنهادات... 44

پيشنهادات... 45

منابع: 48

 

بخشی از مطالب این کار تحقیقی:

مقدمه 1) بیان مسئله

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است. در نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تأمین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سودآور هستند. از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی، جرایم سازمان یافته بروز کرده است؛ گروه­های سازمان یافته­ای که با استفاده از مدرن­ترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند.

2) پرسش­های تحقیق

1- از آنجا که پولشویی را می­توان یکی از حلقه­های منفی جامعه دانست پدیده­ی پولشویی تحت تأثیر چه عواملی است؟

2- منظور از پول­های خونی و پول­های سیاه چیست؟

3- منظور از قاچاق پول چیست؟

4- آخرین مرحله پولشویی چه مرحله­ای است و منظور از آن چیست؟

3) فرضیات تحقیق

1- به هر حال پدیده پولشویی را می­توان حلقه­ای از جریان­های منفی جامعه دانست که تحت تأثیر عوامل مختلف، فرآیندهای مالی ـ پولی را به طور اخص و کل ساختار اقتصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرار می­دهد. لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است.

2- پول­های خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریست و قاچاق مواد مخدر اطلاق می­شود. پول­های سیاه به پول­هایی گفته می­شود که از طریق فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می­آید.

3- منظور از قاچاق پول حمل و نقل فیزیکی یا اسناد و اوراق بهادار است. در این روش، پول با استفاده از خطوط هوایی و دریایی و یا زمینی به خارج از کشور و معمولاً به بهشت­های مالیاتی منتقل می­شود. اغلب در کشورهایی که محل عمده تولید پول ناشی از جرم هستند، ولی امکان واریز این وجوه کلان به حساب­های بانکی و مؤسسات مالی دیگر، به علت اجرای مقررات ضد پولشویی وجود ندارد، مرتکبان راهی جز انتقال اموال به خارج از کشور و گذاشتن آن در بانک­های کشورهای دیگر و در صورت لزوم انتقال مجدد آن­ها به داخل کشور خود ندارند. البته چنانچه در کشوری نظام آزاد انتقال از روی حاکم باشد که در آن ورود و خروج ارز آزاد باشد، پولشویان نیز مانند سایر اشخاص می­توانند بدون هیچ محدودیتی پول را از کشور خارج کنند اما در مقابل در کشورهایی که نظام کنترل ارزی حاکم است و ورود و خروج ارز تحت کنترل دولت و بانک مرکزی است. پولشویان چاره­ای جز خروج مخفیانه پول خود از کشور ندارند و برای این منظور پول­های خود را در هر چیزی اعم از ماشین­های دست دوم و عروسک و تلویزیون و ... مخفی کرده  و به خارج منتقل می­کنند.

4- آخرین مرحله پولشویی مرحله­ای است که در آن پول­های نامشروع وارد سسیتم اقتصادی و مالی مشروع می­شود. با پول­های قانونی ترکیب شده و ظاهری کاملاً قانونی به خود می­گیرد و به صورت درآمد مشروع که اغلب مالیات آن هم پرداخته می­شود، به جریان گذاشته می­شود و کاملاً مشابه تمام اموال دیگر می­شود می­تواند برای هر هدفی مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی حقوقی پولشویی

در این فصل، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می­شود. لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف، تاریخچه پولشویی و ارکان تشکیل دهنده آن مورد مطالعه قرار می­گیرد.

پولشوی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می­شود معادل لغوی کلمه money laundering انگلیسی است. با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می­رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست. امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آن­ها اموال کثیف گفته می-شود و حاصل فعالیت­های مجرمانه است. این اموال به 3 دسته تقسیم می­شوند: پول­های خونی، پول­های سیاه و پول­های خاکستری.

پول­های خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می­شود، پول­های سیاه به پول­هایی گفته می­شود که از طریق فرار مالیاتی ، قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می­آید و دسته سوم پول­هایی هستند که دور از چشم مأمورین حکومت اخذ می­شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می­آید.[1]

از آنجایی که منشأ این پول­ها غیرقانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آن­ها انجام شود تا سر منشأ غیرقانونی آن­ها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می­شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته­اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس­شویی که چرک و کثافت را از لباس­ها جدا می­کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال، آن را پاک می­سازد و به آن ظاهری قانونی می­دهد.[2]

البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد. ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 در وین، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مسأله پولشویی جلب کرد.

گفتار اول: عنصر قانونی

همان گونه که برخی اساتید حقوق جزا بیان کرده­اند عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا در کنار عنصر مادی و روانی مورد بررسی قرار داد.[3] چون عنصر قانونی همسنگ و هم تراز عناصر دیگر نیست بلکه عناصر دیگر در طول عنصر قانونی قرار می­گیرد. عنصر مادی و روانی جرم هر دو مبتنی بر قانون هستند و بنا بر تصریح قانون است که می­توان رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرم شناخت. هیچ عملی بدون این که قانون آن را جرم بداند، وارد دایره حقوق جزا نمی­شود. اما ما بنا بر سنت حقوقی این عنصر را نیز مورد بررسی قرار می­دهیم.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی جرم از اجزای مختلفی تشکیل می­شود که عبارت است از شرایط مقدماتی که برای وقوع جرم لازم است، عمل ارتکابی، وسیله ارتکاب جرم، نتیجه جرم، شروع به جرم و معاونت و مشارکت در جرم. که به بررسی هر یک از این اجزا در خصوص پولشویی می­پردازیم.

منابع:

  1. آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد3، چاپ پنجم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1377
  2. اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، چاپ سوم، نشر ميزان، 1380.
  3. باسورث ديويس، رو آن و سالت مارش، گراهام، پولشويي، ترجمه نصرالله اميربشيري، چاپ اول، معاونت آموزشي ناجا، 1376
  4. باقرزاده، احد، پيامدهاي پولشويي، چاپ دوم، نشر وفاق، 1382

[1] . مهدی صحراییان «ار آل کاپون تا اسکله­های جنوب»، روزنامه یاس نو، شماره 157، 23/6/82، ص 7.

[2] . حسین میرمحمدصادقی، حقوق جزای بین الملل، (مجموعه مقالات)، نشر میزان، چاپ اول، 1377، ص 333.

[3] . حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ ششم، نشر دادگستر، 1378، ص 52.


دریافت فایل

فایل های مشابه

ربات سرخطی زن کارگزاری مفید

ربات سرخطی زن کارگزاری مفید

ربات سرخطی زن کارگزاری مفیدربات جهت سفارش خرید هستشویژگی های ربات سر خط زن بورسافزایش شانس در صف خرید با استفاده از این ربات شانستان را در صف های خرید بورس به م

توضیحات بیشتر - دانلود
کارت ویزیت لایه باز رستوران ( دو رو )

کارت ویزیت لایه باز رستوران ( دو رو )

کارت ویزیت رستوران دو رو به صورت لایه باز و قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ ( psd )با ابعاد: 4.8*8.5مد رنگی : cmykرزولوشن : 300dpiحجم فایل زیپ شده : 4 مگابایتکا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت مطالعه و آسیب شناسی خانه رجایی مشهد به همراه نقشه های کامل معماری بنا

پاورپوینت مطالعه و آسیب شناسی خانه رجایی مشهد به همراه نقشه های کامل معماری بنا

پاورپوینت مطالعه وآسیب شناسی خانه رجایی مشهد در 50 اسلاید به همراه نقشه های کامل معماری بنابنای اصلی این خانه تاریخی، یادگار اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهل

توضیحات بیشتر - دانلود
مقایسه تجربه مرمت آمستردام و بوشهر

مقایسه تجربه مرمت آمستردام و بوشهر

مقایسه تجربه مرمت آمستردام و بوشهر در قالب word در 45 صفحهفهرستمقدمه............................................................................................

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت تحلیل، آسیب شناسی و مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد

پاورپوینت تحلیل، آسیب شناسی و مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد

پاورپوینت تحلیل، آسیب شناسی و مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد در 50 اسلایدبه دليل عدم وجود كتيبه در بنا كه بتواند مبين وجود قدمت اثر باشد نمي توان تاريخ آن را دقيقا&ld

توضیحات بیشتر - دانلود
کاستوم رام اندروید 9.0 برای دوسیمکارت HTC One M8

کاستوم رام اندروید 9.0 برای دوسیمکارت HTC One M8

کاستوم رام اندروید 9.0 برای دوسیمکارت HTC One M8توجه داشته باشید این رام برای سری دو سیم کارت ساپورت استدانلود کاستوم رام اندروید 9.0 اوریو برای گوشی اچ تی سی و

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ دیجیتال مزرعه تابستانی -کد 10

بک دراپ دیجیتال مزرعه تابستانی -کد 10

مشخصات فایلنام فایل:بک دراپ عکاسی مزرعه تابستانینام انگلیسی فایل: Summer Field Backdrop by MixPixBoxنوع فایل:بک دراپپسوند فایل اصلی:JPEGتعداد فایل:4ابعاد: 3840*

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ دیجیتال بهار- کد 9

بک دراپ دیجیتال بهار- کد 9

مشخصات فایلنام فایل:بک دراپ دیجیتال بهارنام انگلیسی فایل:Spring Digital backdrop by MixPixBoxنوع فایل:بک دراپپسوند فایل اصلی:JPEGتعداد فایل:4 + 1براش چمنابعاد:

توضیحات بیشتر - دانلود
کیسه هوا (ایر بگ)

کیسه هوا (ایر بگ)

پاورپوینت سیستم ایمنی خودرو مبحث کیسه هوا:1- کیسه هوا چیست؟2- تاریخچه3- اجزا کیسه هوا4- طرز کار کیسه هوا5- انواع کیسه هوا6- RCM چیست؟این پاورپوینت دارای 14 اسلا

توضیحات بیشتر - دانلود
بازار سرمایه (بورس)

بازار سرمایه (بورس)

پاورپوینت بورس شامل مباحثی از:1- تعریف کلمه بورس2- بورس چیست ؟3- تاریخچه بورس4- انواع بورس5- شاخص بورس6- تأثیر بورس بر اقتصاد7- گام های سرمایه گذاری8- توصیه هاا

توضیحات بیشتر - دانلود
همنوایی اجتماعی

همنوایی اجتماعی

عنوان:همنوایی اجتماعیقالب بندی:WORDتعداد صفحات:14این تحقیقدر موردهمنوایی اجتماعی می باشدو به طور کامل به شرح این پدیده می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته ها

توضیحات بیشتر - دانلود
نقش فرهنگ در ارتقاء خانواده

نقش فرهنگ در ارتقاء خانواده

عنوان:نقش فرهنگ در ارتقاء خانوادهقالب بندی:WORDتعداد صفحات:12این تحقیقدر مورد نقشفرهنگ در ارتقاء خانواده می باشدو تلاش شده استاین موضوع را به طور صحیح و علمی مو

توضیحات بیشتر - دانلود
نقش علم و تکنولوژی در زندگی انسان

نقش علم و تکنولوژی در زندگی انسان

عنوان:نقش علم و تکنولوژی در زندگی انسانقالب بندی:WORDتعداد صفحات:12این تحقیقدر مورد نقشعلم و تکنولوژی در زندگی انسانمی باشدو تلاش شده استاز جهات مختلف این موضوع

توضیحات بیشتر - دانلود
نقش سنن و هنجار در جامعه پذیری

نقش سنن و هنجار در جامعه پذیری

عنوان:نقش سنن و هنجار در جامعه پذیریقالب بندی:WORDتعداد صفحات:28این تحقیقدر مورد نقشسنن و هنجار در جامعه پذیری می باشدو تلاش شده است پس از بیانسنت های جامعه، نق

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت درس به درس هدیه های آسمان چهارم دبستان

پاورپوینت درس به درس هدیه های آسمان چهارم دبستان

پاورپوینت درس به درس هدیه های آسمان چهارم دبستاناین محصول قابل ویرایش با فرمت pptx آماده و قابل ارایه می باشد.این پاورپوینت آموزشی شامل :دارای متن خوانا و گویا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت فصل هشتم ریاضی دوم دبستان(آمارونمودار)

پاورپوینت فصل هشتم ریاضی دوم دبستان(آمارونمودار)

پاورپوینت فصل هشتم ریاضی دوم دبستان(آمارونمودار)این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx در 12اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد.این پاورپوینت آموزشی شامل :دارای متن خ

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت فصل هفتم ریاضی دوم دبستان(کسرواحتمال)

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی دوم دبستان(کسرواحتمال)

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی دوم دبستان(کسرواحتمال)این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx در 25 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد.این پاورپوینت آموزشی شامل :دارای متن خ

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت فصل ششم ریاضی دوم دبستان(جمع و تفریق اعداد سه رقمی)

پاورپوینت فصل ششم ریاضی دوم دبستان(جمع و تفریق اعداد سه رقمی)

پاورپوینت فصل ششم ریاضی دوم دبستان(جمع و تفریق اعداد سه رقمی)این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx در 28 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد.این پاورپوینت آموزشی شام

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت هدیه های آسمان دوم دبستان(درس پنجم تا دهم)

دانلود پاورپوینت هدیه های آسمان دوم دبستان(درس پنجم تا دهم)

دانلود پاورپوینت هدیه های آسمان دوم دبستان(درس پنجم تا دهم)این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx آماده و قابل ارایه می باشد.این پاورپوینت آموزشی شامل :دارای متن خو

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلودپاورپوینت قرآن دوم دبستان(درس9و10)

دانلودپاورپوینت قرآن دوم دبستان(درس9و10)

دانلودپاورپوینت قرآن دوم دبستان(درس9و10)این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx آماده و قابل ارایه می باشد.این پاورپوینت آموزشی شامل :دارای متن خوانا و گویا با استفا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت قرآن دوم دبستان(درس 5تا8)

پاورپوینت قرآن دوم دبستان(درس 5تا8)

پاورپوینت قرآن دوم دبستان(درس 5تا8)این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx آماده و قابل ارایه می باشد.این پاورپوینت آموزشی شامل :دارای متن خوانا و گویا با استفاده از

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت درس پنجم قرآن دوم دبستان

پاورپوینت درس پنجم قرآن دوم دبستان

پاورپوینت درس پنجم قرآن دوم دبستاناین محصول قابل ویرایش با فرمت pptx در 10 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد.این پاورپوینت آموزشی شامل :دارای متن خوانا و گویا ب

توضیحات بیشتر - دانلود
ساسانیان

ساسانیان

•ساسان ، موبدی از دودمان نجبا بود بر آتشکده ی آناهیتا در شهر استخر ریاست داشت . پسرش بابک در شهر خیر در کنار دریاجه ی بختگان حکومت می کرد . بابک پس از ساسا

توضیحات بیشتر - دانلود
بک دراپ عکاسی شکوفه -کد 8

بک دراپ عکاسی شکوفه -کد 8

مشخصات فایلنام فایل:بک دراپ عکاسی شکوفهنام انگلیسی فایل:Blooming Backdrop Photoshop Backgroundنوع فایل:بک دراپپسوند فایل اصلی:JPEGتعداد فایل:12ابعاد: 2000*3000

توضیحات بیشتر - دانلود
بک گراند دیجیتال نیمکت پارک -کد 7

بک گراند دیجیتال نیمکت پارک -کد 7

مشخصات فایلنام فایل:بک دراپ نیمکت پارکنوع فایل:بک دراپپسوند فایل اصلی:JPEGتعداد فایل:4ابعاد: 3840*5209 - 3840*5760 PIXکیفیت:300 DPIپسوند فایل فشرده:ZIPفایل اصلی

توضیحات بیشتر - دانلود
بک گراند عکاسی چراغ های عید -کد 6

بک گراند عکاسی چراغ های عید -کد 6

مشخصات فایلنام فایل:بک گراند عکاسی چراغ های عیدنام انگلیسی فایل:Holiday lights backgroundsنوع فایل:بک دراپپسوند فایل اصلی:JPEGتعداد فایل: 19ابعاد: 4006*6000 PIX

توضیحات بیشتر - دانلود
کمربندی ایمنی

کمربندی ایمنی

کمربند ایمنی جز اصلی و غیر قابل انکار سیستم ایمنی می باشد.پاورپوینت سیستم ایمنی کمربند ایمنی شامل مباحث:1- کمربند ایمنی چیست؟2- تاریخچه کمربند ایمنی3- کمربند ای

توضیحات بیشتر - دانلود
جزوه حسابان پایه یازدهم

جزوه حسابان پایه یازدهم

بسم الله الرحمن الرحیمجزوه حسابان پایه یازدهمیکی از کامل ترینجزوه های آموزش درس حسابان خیلی ساده و کاملتوسط : فروشگاه درسی دانلودفرمت : PDFشاملتمام فصولنمونه :ب

توضیحات بیشتر - دانلود
سیستم دید در شب در خودرو

سیستم دید در شب در خودرو

مباحث پاورپوینت:1- تاریخچه2- مقدمه3- امواج فروسرخ4- انواع کلاس نور مادون قرمز5- تفاوت انواع کلاس نور مادون قرمز6- تاریخچه استفاده در خودرو7- سیستم دید در شب بنز

توضیحات بیشتر - دانلود
سیستم چراخ جلو

سیستم چراخ جلو

مباحث پاورپوینت سیستم چراغ جلو:1- تعریف چراغ2- مقایسه چراغ خودرو هالوژن-زنون-LED3- چراغ هالوژنی4- چراغ های زنون5- چراغ های LED6- مزایا و معایب لامپ های هالوژن،

توضیحات بیشتر - دانلود
مجوعه انشاء و شعر در مورد نماز

مجوعه انشاء و شعر در مورد نماز

بسم الله الرحمن الرحیممجوعه انشاء و شعر در مورد نمازیکی از کامل ترین مجموعه های انشاهای برتر نمازتوسط : فروشگاه درسی دانلودتعداد صفحات این کتاب :155فرمت : PDFشا

توضیحات بیشتر - دانلود
بزرگی، چه کسی تاریخ را خواهد ساخت

بزرگی، چه کسی تاریخ را خواهد ساخت

کتاب " بزرگی، چه کسی تاریخ را میسازد و چکونه " کتابی از تویسنده دین سومونتون هست که در رابطه با رهبران و بزرگان تاریخ و اینکه چگونه آنها از فرش به عرش رسیده اند

توضیحات بیشتر - دانلود
پروژه جدید افترافکت Sky Journey بسیار زیبای نمایش لوگو روی بدنه هواپیمای در حال پرواز

پروژه جدید افترافکت Sky Journey بسیار زیبای نمایش لوگو روی بدنه هواپیمای در حال پرواز

پروژه جدید افترافکت Sky Journey بسیار زیبای نمایش لوگو روی بدنه هواپیمای در حال پروازپروژه, جدید, افترافکت, Sky, Journey ,بسیار,زیبا,نمایش ,لوگو , بدنه ,هواپیما

توضیحات بیشتر - دانلود
پوستر نقشه مدرن شهر اهواز در فرمت عکس با کیفیت بالا

پوستر نقشه مدرن شهر اهواز در فرمت عکس با کیفیت بالا

پوستر نقشه شهراهوازیه فایل گرافیکی فوق العاده زیباست که بعنوان پوستر و یا تابلو دیواری در محل کار و منزل قابل استفاده است.نقشهکیفیت بسیار خوبی داره و به راحتی م

توضیحات بیشتر - دانلود
افزایش سایز آلت تناسلی به روش کاملا طبیعی ( کامل تضمینی و تست شده )

افزایش سایز آلت تناسلی به روش کاملا طبیعی ( کامل تضمینی و تست شده )

اگر میخواهید واقعا با مشکل جنسیتان به طور کلی خداحافظی کنید مطالب زیر را تا آخر بخوانید ....!!!* آیا از کوچکی آلت خود رنج میبرید ؟* آیا زودانزالی دارید ؟* آیا م

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربرد فن آوری رمز یک بار مصرف در امنیت سیستم حسابداری الکترونیکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربرد فن آوری رمز یک بار مصرف در امنیت سیستم حسابداری الکترونیکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: The application of one-time password technology in the security of electronic accounting systemعنوان فارسی: کارب

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسی سیستم تایید هویت با رمز عبور یک بار مصرف S/KEY و کاربرد آن در سیستم های بانکداری و مالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسی سیستم تایید هویت با رمز عبور یک بار مصرف S/KEY و کاربرد آن در سیستم های بانکداری و مالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Research on the S / KEY One-Time Password Authentication System and its Application in Banking And Financial Sys

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نوآوری زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در صنعت مراقبت های بهداشتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نوآوری زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در صنعت مراقبت های بهداشتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Supply chain innovation and organizational performance in the healthcare industryعنوان فارسی: نوآوری زنجیره تأمی

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جهانی شدن ارائه مراقبت های بهداشتی در ایالات متحده به وسیله سفرهای درمانی (توریسم پزشکی)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جهانی شدن ارائه مراقبت های بهداشتی در ایالات متحده به وسیله سفرهای درمانی (توریسم پزشکی)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Globalization of Health Care Delivery in the United States through Medical Tourismعنوان فارسی: جهانی شدن ارائه م

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تایید هویت فراگیر و ایمن با کلاینت رمز یک بار مصرف موبایل سخن گو

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تایید هویت فراگیر و ایمن با کلاینت رمز یک بار مصرف موبایل سخن گو

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Secure and Inclusive Authentication with a Talking Mobile One-Time-Password Clientعنوان فارسی: تایید هویت فراگیر

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسی سیستم مدیریت حقوق دیجیتالی با استفاده از رمز عبور یک بار مصرف

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسی سیستم مدیریت حقوق دیجیتالی با استفاده از رمز عبور یک بار مصرف

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: On a Digital-Right-Management System using One-Time-Passwordعنوان فارسی: بررسی سیستم مدیریت حقوق دیجیتالی با است

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی برنامه تایید هویت رمز عبور یک بار مصرف مبتنی بر زمان و مکان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی برنامه تایید هویت رمز عبور یک بار مصرف مبتنی بر زمان و مکان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Design of a Time and Location Based One-Time Password Authentication Schemeعنوان فارسی: طراحی برنامه تایید هویت

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی الگوریتم پیش بینی سریع مکان بکار رفته در ارتقاء تایید اعتبار رمز یک بار مصرف

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی الگوریتم پیش بینی سریع مکان بکار رفته در ارتقاء تایید اعتبار رمز یک بار مصرف

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Fast Location Prediction Algorithm Utilized in Enhancing One Time Password Authenticationعنوان فارسی: الگوریتم پ

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پنجره بازهمزمانی پیش بینی بهبود یافته برای رمز عبور یک بار مصرف مبتنی بر HMAC

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پنجره بازهمزمانی پیش بینی بهبود یافته برای رمز عبور یک بار مصرف مبتنی بر HMAC

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: IMPROVED LOOK-AHEAD RE-SYNCHRONIZATION WINDOW FOR HMAC-BASED ONE-TIME PASSWORDعنوان فارسی: پنجره بازهمزمانی پیش

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پروتکل تایید هویت کاربر مبتنی بر اثرانگشت با رمز یکبار مصرف برای شبکه های سنسور وایرلس

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پروتکل تایید هویت کاربر مبتنی بر اثرانگشت با رمز یکبار مصرف برای شبکه های سنسور وایرلس

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: A Fingerprint-based User Authentication Protocol with One-time Password for Wireless Sensor Networksعنوان فارسی:

توضیحات بیشتر - دانلود
مجموعه 90 اقدام پژوهی در زمینه های مختلف

مجموعه 90 اقدام پژوهی در زمینه های مختلف

بسم الله الرحمن الرحیممجموعه 90 اقدام پژوهی در زمینه های مختلفابتدایی متوسطه اول و دومتوسط : فروشگاه درسی دانلودتعداد صفحات هر اقدام پژوهی به طور میانگین :30 به

توضیحات بیشتر - دانلود
کتاب آموزش خرید و فروش لپ تاپ دست دوم

کتاب آموزش خرید و فروش لپ تاپ دست دوم

بسم الله الرحمن الرحیمعنوانکتاب :آموزش خرید و فروش لپ تاپ دست دومتوسط : فروشگاه درسی دانلودتعداد صفحات :17فرمت :PDFفهرست مطالب :چکیدهپیش نیازنحوه خریدچه لپتاپی

توضیحات بیشتر - دانلود
کتاب افزایش قد 5 اینچی

کتاب افزایش قد 5 اینچی

بسم الله الرحمن الرحیمعنوان کتاب : افزایش قد 5 اینچیتوسط : فروشگاه درسی دانلودتعداد صفحات :34فرمت :PDFفهرست مطالب :چکیدهتمرینات کششیتمرینات بدنسازیتصاویر ادغام

توضیحات بیشتر - دانلود