کارتحقیقی حقوق - داوري در آيين دادرسي مدني

کارتحقیقی حقوق - داوري در آيين دادرسي مدني

کار تحقیقی حقوق 

فایل WORD 

دارای چکیده فصل بندی و منابع

68 صفحه 

قسمتی از مطالب این فایل 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده. 1

فصل اول. 2

كليات تحقيق.. 2

مقدمه. 3

بيان مسئله. 4

سوالات تحقيق: 5

تاریخچه داوری.. 6

فصل دوم. 7

بررسي داوري در حقوق ايران. 7

تعريف مفاهیم.. 8

گفتار اول :انواع  داوری در حقوق داخلی ایران. 9

مبحث اول:داوری اختیاری.. 9

مبحث دوم: داوری اجباری.. 11

گفتار دوم: قرارداد و موافقت نامه داوری.. 12

گفتار سوم: شرایط موضوع داوری.. 15

گفتار چهارم: چگونگی تعیین داور. 16

مبحث اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 16

مبحث دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث... 17

مبحث سوم: تعیین داور توسط دادگاه. 19

بند اول: واگذاری صریح طرفین.. 19

بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور. 20

بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی.. 20

بند چهارم: تعیین جانشین داور ممتنع. 21

بند پنجم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور. 21

بند ششم: موارد تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه. 22

مبحث چهارم: آثار قبولی داوری از طرف داوران. 24

گفتار پنجم: مدت داوری.. 24

مبحث اول : مدت قراردادی و ابتدای مدت... 26

مبحث دوم : مدت قانونی.. 27

مبحث سوم: ضمانت اجرای رعایت مدت... 28

گفتار ششم: حقوق داور. 29

گفتار هفتم: مسئولیت داور. 29

مبحث اول: مسئولیت کیفری.. 30

مبحث دوم: مسئولیت انتظامی.. 30

مبحث سوم: مسئولیت مدنی.. 31

گفتار هشتم: رسیدگی داور. 32

گفتار نهم: پایان داوری وصدور رای.. 33

مبحث اول :پایان داوری.. 33

1-   توافق طرفین بر لغو داوری.. 33

2-   فوت یا حجر یکی از طرفین.. 34

3-  عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور. 34

4-  عدم صدور رأی در مدت تعیین شده برای داوری.. 34

5-   صدور حکم به بطلان رأی داور. 35

6-  زوال دعوا 35

7-  انتقال موضوع داوری.. 35

مبحث دوم: صدور رأی توسط داوری.. 35

گفتار دهم : ابلاغ رأی داور اجرای آن و اعتراض به آن. 37

مبحث اول: ابلاغ رأی داور. 37

مبحث دوم: اجرای رأی داور. 37

مبحث سوم: اعتراض به رأی داور. 38

مقررات داوری در قانون آئین دادرسی مدنی ایران. 41

نكات كاربردي مواد قانوني داوري در آيين دادرسي مدني.. 51

محاسن داوری.. 62

معایب داوری.. 63

نتیجه. 64

منابع: 67

 

چکیده

در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، قرارداد داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل می آید که ملخصاً می توان به لزوم قرارداد داوری اشاره نمود که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و نیز امروزه در سطح بین المللی و رویه مورد عمل داوری‌‌های بین المللی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به دلایل مختلف از جمله سرعت در عملیات تجاری و لزوم انفکاک هر چه بیشتر از سیستم های قضایی ملی به نحو وسیع و گسترده ای پذیرفته شده است لکن در حقوق داخلی در خصوص قراردادهای داوری داخلی هنوز این قاعده مورد عمل نیست و کماکان قاعده تبعیت شرط از عقد، اجازه بقاء شرط داوری را جدای از عقد اصلی نمی دهد. نکته قابل توجه در خصوص رأی داور آن است که امکان صدور رأی غیابی از طرف داور نه در قانون پیش‌‌بینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری می‌‌توانست پیش‌‌بینی شود و مضافاً به اینکه اعتراض به رأی داور در قالب شکایت و بطلان آمده است نه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی.

 

واژگان كليدي:

داوري، آیین دادرسی مدني، قرارداد داوري، آئین داوری، قانون، دادگاه، رأی غیابی، حقوق.

فصل اول كليات تحقيق مقدمه

مبنای رسیدگی داور یا داوران، قرارداد داوری است، داور یا داوران می‌‌بایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند هرچه در رسیدگی از جمله اصل ابلاغ به موقع به طرفین، اصل رعایت حق دفاع و اصل بی‌‌طرفی را رعایت نمایند و رأی صادره نیز منطبق با قوانین موجد حق بوده و در خصوص موضوع داوری و در مدت مصرحه در قرارداد یا در صورت سکوت در ظرف مهلت مقرر قانونی صادر شده باشد و چناچه رأی داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.

بيان مسئله

گاه اتفاق می‌‌افتد که اصحاب دعوا خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است.

یکی اینکه اصولاً مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه دل خوشی ندارند. به ویژه اینکه قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با افراد اغلب متهم بد سابقه و نهایتاً مجرم و یا در امور حقوق لااقل افراد طماع و سودجو و حقه باز به ناچار طبیعت ثانوی خود و بد اخلاق و گاه بد نمصب نیز یافته‌‌اند و به تبع آن به قول معروف «قاضی همه را به چشم هم نگاه می‌‌کند» بدین جهت مردم سعی دارند که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیط‌‌های دوستانه‌‌تری و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلاف فیمابین با دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد؛ بپردازند که وی را داور یا حکم می‌‌نماند. از جمله‌‌ی جهات دیگر موجب استقبال مردم از مراجعه به حکم و داور و گریز از دادگستری، کندی جریان رسیدگی در محاکم و طولانی بودن دادرسی و نهایتا ًصدور حکم است.

سوالات تحقيق:

  1. داوري يا حكميت چيست و داور يا حكم به چه كسي گفته مي شود؟
  2. انواع داوري در حقوق ايران چيست؟
  3. شرايط تعيين داور چيست؟
  4. موانع تحقيق و جستجو در امر داوري چيست؟

فصل دوم بررسي داوري در حقوق ايران تعريف مفاهیم

داوری:

حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه با تصمیم الزام‌‌آور فرد یا افرادی که مورد اعتماد و قبول اطرف اختلاف می‌‌باشد و به طور مستقیم توسط خود آنها با به طور غیرمستقیم به کمک اشخاص معینی منصوب می‌‌گردد.

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌‌الطرفین و یا انتسابی (ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌‌المللی).

قانون‌‌گذار ایران از داوری یا حکمیت تعریفی به طور مستقل ارائه نکرده است و فقط ضمن مواد مختلف از موارد رجوع به داور یاد کرده است. فی‌‌المثل در ماده‌‌ی454 که نخستین ماده از مواد راجع به باب هفتم در داوری است مقرر داشته است (کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می ‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌‌ها، طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند) که ناظر به مورد تعیین داور از سوی خود اصحاب دعواست. مواردی که هم دادگاه برای رسیدگی به دعوا ناگزیر از تعیین داور می‌‌باشد مانند رسیدگی به دعوای طلاق که معمولا دادگاه، یک داور از سوی زن و یک داور از سوی مرد را با مشورت آنان بر می‌‌گزیند و اگر آنها نتوانند داوری را به دادگاه معرفی کنند دادگاه رأساً از میان اقوام آنان یا اشخاصی که مورد وثوق دادگاه هستند به انتخاب داور می‌‌پردازد. بنابراین می‌‌توان گفت:

داوری یا حکمیت عبارت از آن است که طرفین دعوا به اراده‌‌ی خود و یا دادگاه در موارد خاص موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شراط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوا قرار دهند.

داور:

فرد مورد اعتماد و قبول اطرف اختلاف می ‌باشد که اعم از یک یا چند نفر (داور) است.

آئین داوری:

مجموع قواعدی هستند که بر نصب داور، شروع برگزاری و رسیدگی داوری و همچنین صدور و اجرای رأی داوری می ‌باشند. این قواعد اعم از قواعد قانون داوری محل برگزاری داوری و قواعدی که طرفین یا داور آنها را برای رسیدگی انتخاب و معین می‌‌نمایند.

قانون داوری:

قانون ملی و داخلی حاکم بر داوری می‌‌باشد.

گفتار اول :انواع  داوری در حقوق داخلی ایران

داوری برحسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می شود.

 

مبحث اول:داوری اختیاری

داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا یا قرارداد به اختیار و تصمیم خود موضوع اختلاف و یا موضوعی که در آینده احتمال تحقق اختلاف در آن می‌‌رود را به داورانی جهت حل و فصل موضوع ارجاع دهند. پس در این نوع داوری طرفین با توافق و تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده باشد یا نه و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع می‌‌دهند.


دریافت فایل

فایل های مشابه

پروژه افترافکت Motion Graphic Effects مجموعه افکت های آماده عناصر موشن گرافیک

پروژه افترافکت Motion Graphic Effects مجموعه افکت های آماده عناصر موشن گرافیک

پروژه افترافکت Motion Graphic Effects مجموعه افکت های آماده عناصر موشن گرافیکسازگار با افترافکت CC و بالاتربدون نیاز به پلاگیندارای راهنمای آموزشیپروژه, افترافک

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت درس دوم علوم و فنون ادبی(3) دوازدهم(پایه‌های آوایی ناهمسان)

پاورپوینت درس دوم علوم و فنون ادبی(3) دوازدهم(پایه‌های آوایی ناهمسان)

پاورپوینت درس دوم علوم و فنون ادبی(3) دوازدهم(پایههای آوایی ناهمسان)این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx در 15 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد.این پاورپوینت آمو

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پروژه پریمیر پرو Liquid Motion مجموعه عناصر متحرک مایعات

دانلود پروژه پریمیر پرو Liquid Motion مجموعه عناصر متحرک مایعات

دانلود پروژه پریمیر پرو Liquid Motion مجموعه عناصر متحرک مایعاتشامل 500 فایل لایه باز افترافکت و پروژه پریمیرسازگار با نسخه CC و بالاترتنظیمات راحت و سریعدارای

توضیحات بیشتر - دانلود
مدل دست و تفنگCZ805

مدل دست و تفنگCZ805

با سلام خدمت شما دوستان عزیز و محترمامروز پکیج فوق العادهCZ805 برای یونیتی رو در اختیار شما قرار دادم که در سایت اصلی مورد محبوبیت بسیاری از مردم شده و ۵ ستاره

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی روش واکنش زنجیره ای پلیمراز یا PCR در 31 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی روش واکنش زنجیره ای پلیمراز یا PCR در 31 اسلاید

واکنش زنجیرهای پلیمراز(بهانگلیسی:Polymerase Chain Reaction) که مخفف آن PCR میباشد. واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) تکنیکی درزیستشناسی مولکولیاست و به منظور تکثیر ی

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کریسپر یا CRISPR در 29 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کریسپر یا CRISPR در 29 اسلاید

تناوبهایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصلهدارِ منظمِ خوشهای(بهانگلیسی:Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) یا به اختصارکریسپر(بهانگلیسی:CRISPR) بخش

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت اکسیژن درمانی و ساکشن-O2 Therapy & Suction-مناسب کنفرانس

پاورپوینت اکسیژن درمانی و ساکشن-O2 Therapy & Suction-مناسب کنفرانس

وجود اکسیژن برای حفظ ادامه زندگی، لازم است . دستگاه های قلبی تنفسی ، مسئولیت تامین نیازهای بدن به اکسیژن را برعهده دارند . مکانسیم تهویه ، پرفوزیون ونقل وانتقال

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت بررسی خیابان های معروف قاره اروپا(نمونه موردی فرانسه، اسپانیا، اتریش)-مناسب رشته معماری، شهرسازی و منظر

پاورپوینت بررسی خیابان های معروف قاره اروپا(نمونه موردی فرانسه، اسپانیا، اتریش)-مناسب رشته معماری، شهرسازی و منظر

1- خیابان شانزه لیزه پاریس - فرانسه -champs Elysée’s Parisواقع در منطقه 8 شهر پاریس کشور فرانسهحد فاصل میدان شارل دوگل اتوال تا میدان کنکوردسال ساخ

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل موکاپ بنر

فایل موکاپ بنر

کیفیتفایل ها عالی است.این بسته شامل یک فایل موکاپ با پسوند eps است که تصویر آن را در عکس مشاهده می کنید.در این فایل ها شما میتوانید بخش هایی را اضافه یا کم کنید

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل موکاپ پاکت

فایل موکاپ پاکت

کیفیتفایل ها عالی است.این بسته شامل یک فایل موکاپ با پسوند eps است که تصویر آن را در عکس مشاهده می کنید.در این فایل ها شما میتوانید بخش هایی را اضافه یا کم کنید

توضیحات بیشتر - دانلود
بازاریابی جهانی یا بین المللی

بازاریابی جهانی یا بین المللی

عنوان:بازاریابی جهانی یا بین المللیقالب بندی:WORDتعداد صفحات:21توجه:اینتحقیق در موردبازاریابیجهانی یا بین المللی می باشد و پس از تعریفاین نوع بازاریابی، به بررس

توضیحات بیشتر - دانلود
نقشه استان  تهران به همراه فاصله ها از شهر تهران در ابعاد بزرگ و کیفیت عالی سال 99

نقشه استان تهران به همراه فاصله ها از شهر تهران در ابعاد بزرگ و کیفیت عالی سال 99

نقشهاستان تهران بزرگ به همراه فواصل از شهر تهرانیکنقشه فوق العاده با ویژگی های منحصر به فرد هست که میشه باهاش کسب درآمد هم کرد.حتماجالب شد و میخوای بیشتر بدونی

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل موکاپ قوطی نوشابه مدل 2

فایل موکاپ قوطی نوشابه مدل 2

کیفیتفایل ها عالی است.این بسته شامل یک فایل موکاپ با پسوند eps است که تصویر آن را در عکس مشاهده می کنید.در این فایل ها شما میتوانید بخش هایی را اضافه یا کم کنید

توضیحات بیشتر - دانلود
بازاریابی آنلاین و مجازی

بازاریابی آنلاین و مجازی

عنوان:بازاریابی آنلاین و مجازیقالب بندی:WORDتعداد صفحات:26توجه:اینتحقیق در موردبازاریابی آنلاین و مجازی می باشد و پس از تعریفاین نوع بازاریابی، به بررسی تاریخچه

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل موکاپ گل و گلدون

فایل موکاپ گل و گلدون

کیفیتفایل ها عالی است.این بسته شامل یک فایل موکاپ با پسوند eps است که تصویر آن را در عکس مشاهده می کنید.در این فایل ها شما میتوانید بخش هایی را اضافه یا کم کنید

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل موکاپ جعبه پیتزا

فایل موکاپ جعبه پیتزا

کیفیتفایل ها عالی است.این بسته شامل یک فایل موکاپ با پسوند eps است که تصویر آن را در عکس مشاهده می کنید.در این فایل ها شما میتوانید بخش هایی را اضافه یا کم کنید

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود سورس ربات تلگرام جستوجوی موزیک

دانلود سورس ربات تلگرام جستوجوی موزیک

با استفاده ازسورس ربات تلگرام جستوجوی موزیک شما تنها با ارسال نام آهنگ یا خواننده،لیستی از آهنگ های شخص خواننده یا آهنگ های به همین نام دریافت میکنید و با کلیک

توضیحات بیشتر - دانلود
افکت ترنسپرنت اعداد،حروف و بادکنک های فایلی قرمز -کد 96

افکت ترنسپرنت اعداد،حروف و بادکنک های فایلی قرمز -کد 96

مشخصات فایلنام فایل:بادکنک های فویلی قرمزنام انگلیسی فایل:Red foil balloons photo overlays by 2sunsنوع فایل:Overlay،افکتپسوند فایل اصلی:PNGتعداد فایل: 45ابعاد:1

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل موکاپ روغن زیتون

فایل موکاپ روغن زیتون

کیفیتفایل ها عالی است.این بسته شامل یک فایل موکاپ با پسوند eps است که تصویر آن را در عکس مشاهده می کنید.در این فایل ها شما میتوانید بخش هایی را اضافه یا کم کنید

توضیحات بیشتر - دانلود
تکنیک فورهند در تنیس روی میز

تکنیک فورهند در تنیس روی میز

عنوان:تکنیک فورهند در تنیس روی میزقالب بندی:WORDتعداد صفحات:12این تحقیقدر موردتکنیک فورهندبودهو به معرفی این تکنیک و آموزش آن به همراه عکس های جذاب می پردازد. ا

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل موکاپ روزنامه

فایل موکاپ روزنامه

کیفیتفایل ها عالی است.این بسته ششامل یک فایل موکاپ با پسوند eps است که تصویر آن را در عکس مشاهده می کنید.در این فایل ها شما میتوانید بخش هایی را اضافه یا کم کنی

توضیحات بیشتر - دانلود
آگهی مقدماتی و نوبتی و تهدیدی

آگهی مقدماتی و نوبتی و تهدیدی

عنوان:آگهی مقدماتی و نوبتی و تهدیدیقالب بندی:WORDتعداد صفحات:11این تحقیق در موردانواع آگهیبودهو به طور کامل بهمعرفی آگهی های مقدماتی، نوبتی و تهدیدی می پردازد.ا

توضیحات بیشتر - دانلود
انواع رباط در بدن

انواع رباط در بدن

عنوان:انواع رباط در بدنقالب بندی:WORDتعداد صفحات:13این تحقیقدر موردرباط های بدنمی باشدو به صورت کامل ، به معرفی رباط های موجود در بدن انسان پرداخته و آن ها را م

توضیحات بیشتر - دانلود
انواع آماد

انواع آماد

عنوان:انواع آمادقالب بندی:WORDتعداد صفحات:12این تحقیقدر موردانواع آماد بوده وبه بررسی و معرفی انواع آماد می پردازد.انواع آمادآماد فنی: عملیات آمادی قطعات فنی و

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل موکاپ لیوان

فایل موکاپ لیوان

کیفیتفایل ها عالی است.این بسته شامل 4 فایل موکاپ با پسوند eps است که تصویر یکی از آنها را در عکس مشاهده می کنید.در این فایل ها شما میتوانید بخش هایی را اضافه یا

توضیحات بیشتر - دانلود
پروژه طراحی و بهینه سازی ترانسفورماتورهای قدرت (فایل ورد 28 صفحه ای)

پروژه طراحی و بهینه سازی ترانسفورماتورهای قدرت (فایل ورد 28 صفحه ای)

ترانسفورماتور (به آلمانی: Transformator)(به فرانسوی: Transformateur) یا ترَنسفورمر (به انگلیسی: Transformer) وسیلهای است که انرژی الکتریکی را بین دو یا چند سیمپ

توضیحات بیشتر - دانلود
اصول و روش شناسی تمرین

اصول و روش شناسی تمرین

عنوان:اصول و روش شناسی تمرینقالب بندی:WORDتعداد صفحات:20این تحقیقدر موردتمرینات ورزشی می باشد وبه بیان اصول و روش های صحیح تمرینات می پردازد.مقدمهدر مطالعه علوم

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود مجله Deutsch Perfekt شماره ۱۱ سال ۲۰۲۰

دانلود مجله Deutsch Perfekt شماره ۱۱ سال ۲۰۲۰

ماهنامهی آموزش زبان آلمانی Deutsch Perfekt (دویچ پرفکت - آلمانی کامل) که زیر نظر مجموعه انتشاراتی Zeit بهصورت ماهانه در اروپا منتشر و عرضه میشود، یک مجلهی آموزش

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود حل‌المسائل مدار الکتریکی نیلسون ویرایش ۱۱ - ۲۰۱۹

دانلود حل‌المسائل مدار الکتریکی نیلسون ویرایش ۱۱ - ۲۰۱۹

کتاب مدارهای الکتریکی نیلسون، نوشتهی جیمز نیلسون و سوزان ریدل، از جمله کتابهای مطرح در رشتههای مهندسی برق، مخابرات، الکترونیک و الکتروتکنیک است. در اینجا میتوان

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل موکاپ آب میوه

فایل موکاپ آب میوه

کیفیتفایل ها عالی است.این بسته شامل یک فایل موکاپ با پسوند eps است که تصویر آن را در عکس مشاهده می کنید.در این فایل ها شما میتوانید بخش هایی را اضافه یا کم کنید

توضیحات بیشتر - دانلود
28 پوشش باغ وحش ، حیوانات وحشی واقع بینانه -کد 95

28 پوشش باغ وحش ، حیوانات وحشی واقع بینانه -کد 95

مشخصات فایلنام فایل: تصویر طبیعی و ترنسپرنت حیوانات باغ وحشنام انگلیسی فایل:28 Zoo Overlays, Realistic Wild Animalنوع فایل:Overlay،افکتپسوند فایل اصلی:JPEGتعداد

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل موکاپ کارت شناسایی

فایل موکاپ کارت شناسایی

کیفیتفایل ها عالی است.این بسته شامل یک فایل موکاپ با پسوند eps است که تصویر آن را در عکس مشاهده می کنید.در این فایل ها شما میتوانید بخش هایی را اضافه یا کم کنید

توضیحات بیشتر - دانلود
افکت بوکه نورهای جادویی -کد 94

افکت بوکه نورهای جادویی -کد 94

مشخصات فایلنام فایل:افکت بوکه نورهای جادویینام انگلیسی فایل: Magic shine bokeh photoshop overlaysنوع فایل:Overlay،افکتپسوند فایل اصلی:JPEGتعداد فایل:60ابعاد: 25

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل پاورپوینت در رابطه با کنترل مبتنی بر رخداد در سطح ثانویه (22 اسلاید)

فایل پاورپوینت در رابطه با کنترل مبتنی بر رخداد در سطح ثانویه (22 اسلاید)

تولیدات پراکنده امروزه در خیلی از مباحث مورد استفاده قرار میگرند. بنابراین داشتن ساختار کنترلی جامع و کامل در این تجهیزات کاملا ضروری است. در این فایل به بررسی

توضیحات بیشتر - دانلود
حل‌المسائل مدار الکتریکی نیلسون ویرایش ۱۱ - ۲۰۱۹

حل‌المسائل مدار الکتریکی نیلسون ویرایش ۱۱ - ۲۰۱۹

کتاب مدارهای الکتریکی نیلسون، نوشتهی جیمز نیلسون و سوزان ریدل، از جمله کتابهای مطرح در رشتههای مهندسی برق، مخابرات، الکترونیک و الکتروتکنیک است. در اینجا میتوان

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تهیه و توصیف پوسته های نانوترکیبی ساخته شده از عصاره پروتئین آب پنیر و کفیر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تهیه و توصیف پوسته های نانوترکیبی ساخته شده از عصاره پروتئین آب پنیر و کفیر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Development and characterization of the kefiran-whey proteinisolate-TiO2 nanocomposite filmsعنوان فارسی: تهیه و

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نگهداری (حفظ) سرمایه گذار، مالیات و سودهای سهام

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نگهداری (حفظ) سرمایه گذار، مالیات و سودهای سهام

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Investor protection, taxation, and dividendsعنوان فارسی: نگهداری (حفظ) سرمایه گذار، مالیات و سودهای سهام چکیده:

توضیحات بیشتر - دانلود
مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گسترش و توصیف پوسته های ترکیبی خوراکی تولید شده از عصاره پروتئین آب پنیر و صمغ درخت کهور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گسترش و توصیف پوسته های ترکیبی خوراکی تولید شده از عصاره پروتئین آب پنیر و صمغ درخت کهور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Development and characterization of composite edible films based on whey protein isolate and mesquite gumعنوان ف

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل ورد در رابطه با کاربرد شبکه های عصبی در متلب (42 صفحه)

فایل ورد در رابطه با کاربرد شبکه های عصبی در متلب (42 صفحه)

در جهان امروز به علت پيشرفت تكنولوژي و پيچيد ه تر شدن مسائل، استفاده از روش هاي نوين، جايگزين بسياري از روش هاي سنتي شده كه ديگر قادر به تخمين درستي از وضعيت مو

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت بررسی معماری خانه اپرای کپنهاگ - 60 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری خانه اپرای کپنهاگ - 60 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری خانه اپرای کپنهاگ - 60 اسلاید فهرست مطالب مقدمه معرفی خانه اپرای دانمارک خانه اپرای سلطنتی دانمارک معماری خانه اپرای کپنهاگ نمایش

توضیحات بیشتر - دانلود
آموزش جامع انواع رادیوگرافی در فک دهان صورت

آموزش جامع انواع رادیوگرافی در فک دهان صورت

مجموعه آموزش جامع رادیوگرافی در فک دهان صورت که این فیلد از از رادیولوژی برای برسی و تشخیص دقیق تر پزشک انجام می شود ، نوع رادیوگرافی آن بستگی به عوامل متفاوتی

توضیحات بیشتر - دانلود
آموزش فارکس و درآمد دلاری

آموزش فارکس و درآمد دلاری

با دریافت این فایل آموزشی میتوانید وارد بازار فارکس شوید و در آمد دلاری داشته باشین.در این فایل آموزشی مطالب بسیار مهمی گنجانده شده که شما با خوندنش وارد دنیای

توضیحات بیشتر - دانلود
افکت اعداد و حروف فویلی نقره ای -کد 93

افکت اعداد و حروف فویلی نقره ای -کد 93

مشخصات فایلنام فایل: افکت اعداد و حروف فویلی نقره اینام انگلیسی فایل: Balloons silver by 2sunsنوع فایل:Overlay،افکتپسوند فایل اصلی:PNGتعداد فایل: 45ابعاد: 3500*

توضیحات بیشتر - دانلود
افکت پوششی نور لامپ و فانوس های قدیمی -کد 92

افکت پوششی نور لامپ و فانوس های قدیمی -کد 92

مشخصات فایلنام فایل: افکت پوششی نور لامپ و فانوس های قدیمینام انگلیسی فایل: Lapm Light Photo Overlays PNGنوع فایل:Overlay،افکتپسوند فایل اصلی:PNGتعداد فایل: 30ا

توضیحات بیشتر - دانلود
افکت اعداد و حروف فویلی رنگین کمانی -کد 91

افکت اعداد و حروف فویلی رنگین کمانی -کد 91

مشخصات فایلنام فایل: افکت اعداد و حروف فویلی رنگین کمانینام انگلیسی فایل:balloons rainbow by 2 sunsنوع فایل:Overlay،افکتپسوند فایل اصلی:PNGتعداد فایل: 45ابعاد:

توضیحات بیشتر - دانلود
افکت بک گراند آسمان شب- کد 90

افکت بک گراند آسمان شب- کد 90

مشخصات فایلنام فایل: افکت بک گراند آسمان شبنام انگلیسی فایل: Night sky background overlaysنوع فایل:Overlay،افکتپسوند فایل اصلی:JPEGتعداد فایل: 85ابعاد: 2700*400

توضیحات بیشتر - دانلود
آموزش فن بیان و سخنرانی

آموزش فن بیان و سخنرانی

در این محصول آموزشی، که در 10 سرفصل ارائه شده است، یک دوره کامل فن بیان و سخنوری آموزش داده میشودسرفصلها:1- کنترل استرس، ترس و خجالت از سخنرانی2- موضوع یابی3- ب

توضیحات بیشتر - دانلود
افکت باران و قطرات آب -کد 89

افکت باران و قطرات آب -کد 89

مشخصات فایلنام فایل: افکت باراننام انگلیسی فایل: Rain photoshop overlaysنوع فایل:Overlay،افکتپسوند فایل اصلی:JPEG،PNGتعداد فایل: 23ابعاد: 2500*3500 PIXکیفیت:300

توضیحات بیشتر - دانلود